Žmogui reikia Dievo


Kristus jūsų širdyse – vienintelė jūsų šlovės viltis. Kolosiečiams 1,27 (TLB)


Kaip pasaulis senas klausimas „Ar žmogus gali išsigelbėti pats, ar jam reikia Dievo?“ šiandien skamba kaip niekad garsiai ir įžūliai. Kol tik gyvuos pasaulis, tol žmonės statys Babelės bokštus, droš stabus, kurs savas ideologijas. Kiekviename istorijos laikotarpyje žmonės manydavo apsieisią be Dievo. Ekonomiką žmonės įstengia sutvarkyti visai neprastai. Intelektinėje srityje jiems irgi neblogai sekasi. Socialinėje – jei labai nori, irgi gali pasitempti. Tačiau bėda ta, kad po racionalumo kiautu kiekvieno žmogaus širdyje žiojėja tuštuma, kurią užpildyti gali tik Jėzus Kristus. Nuostabiausias žmonijos istorijos faktas yra toks, kad didis, visagalis dangaus Dievas gali apsigyventi tavo širdyje (ir visai nesvarbu, kas esi).


Dienos malda

Tu, Viešpatie, užpildai mano sielos tuštumą. Man reikia Tavo Dvasios artumo.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Žmogui reikia Dievo

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.