Ar jūs ieškote ramybės?


Nesvyruojantiems duodi ramybę... Izaijo 26,3


Ar jūs ieškote ramybės? Gal tikėjotės ramiai gyventi, užsidirbęs krūvą pinigų, tačiau taip nenutiko. Gal manėte, kad bus ramiau įgijus daugiau pažinimo, taigi siekėte įvairių mokslinių laipsnių, deja, ramybės tai neatnešė. Gal ištyrinėjote pasaulio religijas, bet nė ten ramybės neradote. Gal jums atrodo, kad ieškojote visur, bet jūsų pastangos liko bergždžios. Kai tikėjimu ateinate pas Kristų, Jisai suteikia Šventąją Dvasią, kuri žmogaus širdyje pradeda brandinti Dvasios vaisius ir suteikia tokią ramybę, kuri pranoksta bet kokį pažinimą.


Dienos malda

Viešpatie, Tavo Artumas nuramina mano mintis ir padeda sudėlioti jas taip, kad išryškėtų svarbiausia – Tu, mano dangiškas Tėve.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Ar jūs ieškote ramybės?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.