Dievas yra meilė


Amžina meile aš pamilau tave... Jeremijo 31,3

Skaitant Bibliją, darosi visiškai aišku, kad meilė – aukščiausias ir dominuojanti Dievo charakterio savybė. Dievo pažadai apie meilę ir atl...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Pažįstu save kaip nuluptą, Viešpatie, todėl žinojimas apie Tavo meilę ir atleidimą niekada nesiliaus manęs stebinti ir žavėti. Padėk man aplinkiniams pasakoti apie didžią Tavo meilę taip, kad ir jie jos siektų.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Dievas yra meilė

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.