Jėzus skuba į pagalbą


Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė, visada artima pagalba varguose. Psalmynas 46, 1

Šv. Raštas patikina, kad Dievas nė vieno negundo. Pagundymas visuomet ateina iš velnio. Dievas mus išmėgina ir leidžia susidurti su pagunda...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Viešpatie Jėzau, padėk man prisiminti švento Tavo vardo galią.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Jėzus skuba į pagalbą

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.