Ką iš tikro padarė Dievas?


[...] amžina meile tavęs pagailėjau, - sako Viešpats, tavo Atpirkėjas. Izaijo 54,8

Jei Dievas yra visagalis ir visus myli, kyla klausimas, kodėl žmonėms leidžia pražūti. Bet kokie mūsų išvedžiojimai tuo klausimu tik atspind...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Visagali Dieve, ačiū už didžią Tavo meilę ir Kristaus malonę, kurią parodai man kiekvieną mielą dieną.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Ką iš tikro padarė Dievas?

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.