Kaip mylėti?


Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti! Jono 15,17


Kaip turime mylėti vieni kitus? Vieni kitus turime mylėti taip, kaip Dievas mus myli! Turime priimti ir vertinti kitus taip, kaip mus priima ir vertina Dievas. Labai dažnai tėvai atsisako priimti vaikus tokius, kokie jie yra, deramai jų nevertina ir nebrangina. Vien todėl per metus milijonas amerikiečių vaikų pabėga iš namų. Jeilio universiteto tyrimų duomenimis, dauguma vaikų bėga dėl šeimoje susiklosčiusių nepalankių aplinkybių. Vaikai trokšta būti priimti ir suprasti. Specialistų teigimu, pagrindinės jaunimo nusikaltimų priežastys – iširusios šeimos, skurdas, laisvalaikio veiklos nebuvimas, prasta fizinė sveikata, rasizmas, ilgos motinų darbo valandos ir t. t. Tačiau tie specialistai dažnai taip ir nepamini meilės stokos arba tikėjimo Dievu stygiaus. O juk tai du pagrindiniai sėkmingos jauno žmogaus brandos elementai. Kada pastarąjį kartą pagyrėte savo vaikus? O gal vien tik kritikuojate juos? Dovydas melsdavosi už Saliamoną ir kasdien girdavo jį – mums irgi derėtų taip daryti! Nevenkite pagirti ir kitus šeimos narius. Pagirkite savo žmoną. Su laiku pastebėjau, kad pagyrimas yra kur kas veiksmingesnis nei kritika. Kiekvienas žmogus trokšta būti branginamas.


Dienos malda

Kaip lengva kritikuoti artimuosius. Bet, Viešpatie, padėk man juos mylėti taip, kad jie jaustųsi brangūs ir vertinami.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Kaip mylėti?

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.