Krikščionio kentėjimai


Laimingas žmogus, kurį tu, VIEŠPATIE, drausmini... Psalmynas 94, 12


Kartais Dievas krikščionims siunčia kentėjimus tam, kad jie pasimokytų paklusnumo. Psalmių autorius sako: „Prieš nubaudžiamas nuklysdavau, bet dabar laikausi tavo įsakų“ (Ps 119,67). Tik daug kartų patyręs kančias ir baustas Dovydas išmoko paklusti Dievui. Mielas bičiuli krikščioni, jei šiandien patiri kentėjimus, atėjusius iš Dievo rankos, ir tūkstantį kartų klausei „Už ką? Kodėl?“, turėk kantrybės ir nutilk Dievo akivaizdoje. Įsiklausyk į tylų, ramų Jo balsą. Nusilenk po mylinčia Jo ranka ir pripažink, kad virš debesų šviečia Saulė. Dievas turi numatęs tau tikslą ir prasmę. Viskas, kas dedasi tavo gyvenime, yra tavo paties labui.


Dienos malda

Kai tenka kentėti, žmogiškoji mano pusė nori šaukti „Už ką?“. Bet Šv. Dvasios pripildytas atgimęs žmogus sako: „Pasitikiu Tavimi, Tėve.“

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Krikščionio kentėjimai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.