Malonė ir ramybė


O kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Efeziečiams 4,7

 


Niekur Biblijoje krikščionio gyvenimas nepiešiamas kaip rožėmis klotas. Veikiau tai amžinas plaukimas prieš srovę, nes visuomenė eina viena kryptimi, o krikščionys dažniausiai – priešinga. Tačiau Jėzus prižadėjo visuose sunkumuose ir bėdose suteikti savo malonės ir ramybės. Nepaisant užgriuvusių bėdų, mes rasime „ramius vandenis“, prie kurių mus atves Gerasis Ganytojas. Daugelis žmonių šiais laikais mėgina nusiraminti pasitelkę raminamuosius vaistus. Svarbu suvokti, kad Jėzus – pats didžiausias ir geriausias ramintojas. Jis gali sustiprinti jus ir vėl pastatyti ant kojų. Perleiskite vairą į Jo rankas, tai toliau eisite šokinėdami iš džiaugsmo, kaip tie žmonės, sutikę Jėzų Naujojo Testamento pasakojimuose.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, man reikia Tavo ramybės ir stiprybės, nes gyvenime tenka susidurti su nemenkais išbandymais. Tikėjimu tiesiu į Tave rankas ir priimu Tavo dovanojamą ramybę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Malonė ir ramybė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.