Mokslas ir religija


Jis apreiškia, kas gilu ir paslėpta, jis žino, kas yra tamsybėje, nes jame yra šviesa. Danieliaus 2,22


Mokslas ir religija puikiausiai papildo vienas kitą. Tikras mokslas visiškai nesikerta su tikra religija. Abu kartu tie du dalykai sudaro sveiko tikėjimo pamatą ir suteikia drąsos kasdieniam gyvenimui.

Kai Galilėjus, šiuolaikinio mokslo tėvas, nustatė, kad Žemė sukasi aplink Saulę, o ne atvirkščiai, prieš jį sukilo to meto religiniai lyderiai, mat jie tikėjo kitokia teorija. Tačiau ilgainiui visi susitaikė. Nuo tos dienos tapo aišku, kad tikras mokslas nėra nesuderinamas su giliais religiniais įsitikinimais. Krikščionybe, jei taip galima pasakyti, yra aukščiau mokslo. Keliai, vedantys į tiesą, driekiasi virš mokslo. Kristus Jėzus buvo dvasinės tiesos mokytojas. Jis mums ją perdavė, kad užmegztume ir palaikytume su Juo ryšį.


Dienos malda

Tėve, ačiū Tau už Tavo meilės apreiškimą: kad siuntei savo mylimą Sūnų mirti vietoj manęs. Šio dieviško stebuklo nepranoks jokie moksliniai atradimai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Mokslas ir religija

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.