Paguoda liūdesy


Kai šaukiausi, tu mane išklausei ir suteikei man drąsos. Psalmynas 138, 3

Visų mūsų gyvenime būna akimirkų, kai jaučiamės vieniši savo liūdesy. Mariją su Morta liūdesys apėmė po jų brolio Lozoriaus mirties. Morta ...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Mylintis Viešpatie, Tu esi paguoda mano liūdesy. Tu esi mano šviesa ir mano viltis, užėjus tamsybių metui.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Paguoda liūdesy

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.