Palaiminti taikdariai


Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes tu vienas, VIEŠPATIE, leidi be rūpesčio ilsėtis. Psalmynas 4, 9


Materialistiniame pasaulyje, kuris stengiasi nutraukti bet kokius diplomatinius santykius su Dievu, mes paprasčiausiai nebeturime kur trauktis – todėl traukiamės į save. Žmogus tampa panašus į vėžlį gatvės spūstyje – viskas, ką jis gali padaryti aplink zujant mašinoms, tai įtraukti galvą į kiautą ir užsimerkti. Tik štai tokiu atveju jo laukia galas. Žmogaus konfliktas su kitu žmogumi yra ne kas kita, kaip jo konflikto su Dievu išraiška žmogiškame lygmenyje. Kol žmogus nepaskelbs paliaubų su Dievu, jis neras ramybės ir susitaikymo su artimu. Jei norime būti taikdariai, pirmiausia turime atkurti taiką su Dievu.


Dienos malda

Tėve, Jėzaus vardu, aš susitaikiau su Tavim. Mano siela šlovina šventą Tavo vardą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Palaiminti taikdariai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.