Palaiminti taikdariai


Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes tu vienas, VIEŠPATIE, leidi be rūpesčio ilsėtis. Psalmynas 4, 9

Materialistiniame pasaulyje, kuris stengiasi nutraukti bet kokius diplomatinius santykius su Dievu, mes paprasčiausiai nebeturime kur trauk...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Tėve, Jėzaus vardu, aš susitaikiau su Tavim. Mano siela šlovina šventą Tavo vardą.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Palaiminti taikdariai

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.