Pasidavimo paslaptis


Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei [...] taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Romiečiams 6,19

 


Visi esame girdėję pasakymą „Nešokinėk kaip varlė prieš dalgį“. Romūs žmonės gyvenime nešokinėja kaip ta varlė – jie neatsikerta ir nekovoja. Jie yra įminę pasidavimo arba atsidavimo Dievui paslaptį. Kai mes nustojame grumtis, Jis pradeda kautis už mus. Užuot netvėrę apmaudu, varginę kūną nuodėmingais įpročiais ir toliau užsispyrėliškai žaloję sielą, turėtume nuolankiai visa atiduoti į Dievo rankas. Tada konfliktai išsinarplios, vidinė įtampa atslūgs, gyvenimas pradės šviesti kitomis spalvomis. Jūs jausitės atradę savo vietą. Nuobodulys išsisklaidys, o užgimusi viltis vers su nekantrumu laukti, kas bus toliau. Nuolankiai ir romiai pasiduodami Dievui, jūs pradėsite „paveldėti žemę“ – t. y. visus gerus dalykus, kuriuos Dievas yra numatęs Juo pasikliaunantiems.


Dienos malda

Padėk man šiandien atsiduoti Tau, Tėve. Nuo Tavęs neslėpsiu net ir pačių giliausių minčių.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Pasidavimo paslaptis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.