Pasikliauti Dievo malone


[...] žinoma, ne aš, o su manimi esanti Dievo malonė. 1 Korintiečiams 15,10


Įtvirtintas faktas: gimdami mes nieko neatsinešame į šį pasaulį, o mirdami nieko iš jo neišsinešame. Tai iš kur traukėme, kad žmogaus ir Dievo sėkmės apibrėžimas yra toks pat? Galbūt jūs esate parašęs knygą; gal esate sumanus vadybininkas ar apsukrus reklamos agentas; o gal talentingas menininkas arba pasiturintis žmogus, susikrovęs turtus ir pasiekęs šlovės viršūnę. Tačiau kas būtumėt be savo sumanumo, vaizduotės, konkrečių charakterio savybių ar trykštančios fizinės energijos (kas iš tiesų yra Dievo duotos dovanos)? Žmogus nuogas gimsta ir nuogas miršta. Be Dievo malonės ir meilės būtume visiški vargšai. Į šį pasaulį atėjome be nieko ir, jei ne Dievas, būtume niekas. Jei Viešpats bent akimirką liautųsi teikęs savo malonę ir galią, mūsų kūnai sunyktų, o siela nugrimztų į bekraštę amžinybę. Vargšai dvasia suvokia savo kaip kūrinių menkumą, ribotumą, nuodėmingumą – ir jie pasiryžę išpažinti savo nuodėmes bei atsižadėti jų.


Dienos malda

Viešpatie Dieve, visa, kas esu ir ką turiu, ateina iš Tavo rankos. Atleisk man už polinkį girtis savo pasiekimais – juk be tavo malonės ir meilės esu niekas.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Pasikliauti Dievo malone

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.