Pomirtinio gyvenimo viltis


[...] teisusis ir mirdamas turi viltį. Patarlių 14,32 (K. Burbulio vert.)

 


Apie mirtį kalbėti mums nepatinka. Mūsų kartoje mirtis yra tabu, uždrausta tema. Nepaisant to, mirties tikrovėje neišvengs nė vienas. Kartais per televizorių pasižiūriu filmus, kuriuose vaidina jau mirę aktoriai. Filme jie atrodo gyvi, bet iš tikro yra jau mirę. Kai kurie iš jų buvo mano bičiuliai. Mirtis reali. Tai kova, kurią kiekvienas kovos pats. Niekas kitas negali mums padėti mirties valandą. Nors, pvz., Dovydas kalba apie viltį net ir mirties akivaizdoje. Ta viltis padeda numalšinti mirties baimę. Kokia toji viltis? Ji sukasi aplink prisikėlusį Kristų. Paulius rašo, kad „nebūti kūne“ reiškia „būti su Viešpačiu“. Mirties baimė gali būti numalšinta.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, su visišku pasitikėjimu aš laukiu dienos, kai mano siela pasiliks su Tavimi per visą amžinybę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Pomirtinio gyvenimo viltis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.