Santuokos tyrumas


[...] mąstykite apie tai, kas [...] tyra... Filipiečiams 4,8

 


Niekur Biblijoje neteigiama, kad seksas – nuodėmė. Tiesiog žmogus, nuodėmingos prigimties užvaldytas, ima tai, kas Dievo numatyta kaip šlovingas, dviejų širdžių meilę užantspauduojantis dalykas, ir sutepa jį, paverčia pigiu, žemu, purvinu. Biblija sekso tema kalba tiesiai, griežtai pasmerkdama seksą už santuokos ribų. Tai, kad amoralumas išplitęs, dar nereiškia, kad tokia padėtis normali. Tai, kad kai kurie dvasininkai su juo taikstosi, nereiškia, kad tai teisinga. Biblija skelbia: „Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį“ (Pat 16,25). Pagal žydų įstatymą bausmė už ištvirkavimą būdavo mirtis. Pagal Dievo šiandien galiojantį įstatymą tokie dalykai irgi baigiasi mirtimi – dvasine mirtimi.


Dienos malda

Aplink išsikerojusi sistema gundo nesilaikyti Tavo įsakymų, Tėve. Padėk man išlaikyti žvilgsnį nukreiptą į Jėzų.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Santuokos tyrumas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.