Susaistyti amžinaisiais saitais


[...] jis iš tiesų yra pasaulio Išganytojas [Gelbėtojas]. Jono 4,42


Istorija, filosofija, teologija, o daugumoje mokymo įstaigų ir įvairios mokslo šakos aktyviai tyrinėjamos, norint išsiaiškinti, ką jos teigia apie Jėzų Kristų. Ankstyvosios Bažnyčios įrašai iš naujo analizuojami, archeologai toliau atlieka kasinėjimus ir ieško naujų įrodymų. Vieni žmonės sako, kad Kristus – mitas, kad toks niekada negyveno. Kiti teigia, kad jis buvo paprastas žmogus, jo gimimas nebuvo antgamtinis, o prisikėlimas tebuvo haliucinacija. Kiti bando įpiršti krikščionybę be Kristaus. Yra tvirtinančių, kad visai nesvarbu, ką žmogus mano apie Kristų, tai niekaip nepaveikia krikščionybės. Tačiau tokie smarkiai klysta! Krikščionybė su Kristaus asmeniu susaistyta amžinaisiais saitais. Carlyle‘as tai pripažino, kai sakė: „Be Kristaus dieviškumo doktrinos krikščionybė būtų išsisklaidžiusi kaip sapnas.“ Istorikas Lecky‘s rašo: „Krikščionybė nėra moralinių normų sistema. Ji yra konkretaus Asmens garbinimas.“


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, Tu esi gyvasis Kristus, kurį myliu ir garbinu.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Susaistyti amžinaisiais saitais

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.