Tikėjimo pasireiškimas


[...] pas Viešpatį einame su visišku pasitikėjimu, visiškai juo pasikliaudami. 1 Jono 3,21 (TLB)


Biblija moko, kad tikėjimas pasireiškia trejopai: (1) doktrina – t. y. teorija, pamatiniais principais; (2) garbinimu – t. y. bendravimu su Dievu ir įsiliejimu į tikinčiųjų bendruomenę; (3) morale – t. y. dora krikščioniška gyvensena. Dar Biblija moko, kad tikėjimas su pasitikėjimo Kristui pareiškimu nesibaigia, jis tęsiasi toliau. Tikėjimas auga, plečiasi. Iš pradžių jis gali būti silpnas, bet jį galima stiprinti, skaitant Bibliją, meldžiantis, lankant bažnyčią, patiriant Dievo ištikimybę kasdienybėje. Kuo toliau, tuo geriau išmoksite pasikliauti Kristumi visame kame, įvairiomis aplinkybėmis, per įvairius išmėginimus.


Dienos malda

Tavo Žodis moko, jog Tu, Dieve, trokšti, kad pasikliautume Tavo meile ir jėga. Garbinu Tavo vardą, mano Viešpatie ir Atpirkėjau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Tikėjimo pasireiškimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.