Toks, koks esi


Dabar jūs gyvenate visiškai naują, kitokį gyvenimą [...] kuo toliau, tuo labiau panašėdami į Kristų, sukūrusį tą naują gyvenimą jumyse. Kolosiečiams 3,10 (TLB)

 


Ilgaplaukė, šviesbruvė panelė iš vienos pietinės valstijos universiteto atrodė visai sėkminga, gera studentė, kai staiga pažymiai ėmė kristi. Vėliau ji prisipažino: „Mano gyvenimas tapo nykus, tarsi ilga niūrios nuotaikos ir nesąmonių virtinė. Nepasakyčiau, kad mane būtų apėmęs koks gilus liūdesys, tačiau gyvenimas tikrai nebeteikė džiaugsmo, pasidarė nemielas. Lengvai užsiplieksdavau net ir dėl visiškų menkniekių. Paskui aš susipažinau su jaunimu, kuris akivaizdžiai žinojo kažką tokio, ko nežinojau aš, – tik niekaip nesuvokiau ko. Kartu nuėjome į keletą susirinkimų. Vieną vakarą kalbėtojas pasakė, kad Dievo meilės neįmanoma pelnyti. Dar jis pridūrė, kad Dievas kiekvieną žmogų priima tokį, koks jis yra. Tada ir supratau, kur šuo pakastas. Svarbiausia ne mano atliktų gerų darbų skaičius, o mano noras atsiverti. Tikėjimu turėjau priimti Dievą ir leisti Jam visa perimti į savo rankas. Asmeniškai priėmus Kristų kaip Gelbėtoją, viskas susidėliojo į savo vietas. Šiandien žinau, kad Dievas yra manyje visame tame, ką darau. Mano gyvenime atsivėrė lig tol nepažinta plotmė.“ Ar jūsų gyvenime yra atsivėrusi tokia plotmė? Jei ne, žinokite, kad tai įmanoma. Viską iš pradžių per Jėzų Kristų jūs galite pradėti tuojau pat. Nauja pradžia jums bus pirmasis žingsnelis gyvenimo su Dievu kelyje. Jūs atrasite pasitenkinimą, prasmę ir džiaugsmą.


Dienos malda

Mylintis Tėve, tikėjimu perleidžiu kiekvieną savo gyvenimo sritį į Tavo rankas. Patrauk mane arčiau savo Sūnaus, mano Gelbėtojo Jėzaus Kristaus.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Toks, koks esi

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.