Vienintelis reikalavimas


Argi nesakiau: jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?! Jono 11,40

Jei jaučiate, kad pasiduosite nevilčiai, kad nepateisinote kokių nors lūkesčių, kad jums slysta iš po kojų pagrindas, atidžiai paklausykit....

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Tėve, Tavo Žodis suteikia man vilties ir atpirkimą per Jėzų Kristų. Jis prasiskverbia pro liūdesį ir byloja apie Tavo meilę.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Vienintelis reikalavimas

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.