Viltis ateičiai


O mes esame dangaus piliečiai, ir iš jo mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus. Filipiečiams 3,20

Prieš apsigyvendami naujame name, žmonės pirmiau nori viską sužinoti apie rajoną, kuriame tas namas yra, apie to rajono bendruomenę. Kadang...

(pilną pamąstymų tekstą gausite užsisakę jį el. paštu).

Dienos malda

Tėve, susidūrus su sunkumais ir įvairiais išmėginimais, padėk man nepamiršti šlovingo tavo pažado apie dangų – kad tenai pasiliksiu su Tavimi amžinai!

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Viltis ateičiai

Ieškau Dievo

Užsisakyk temą Pamąstymai - Biblijos.lt

Dienos skaitiniai iš Šventojo Rašto

Bilis Gremas

Praskaidrinkite savo dieną gaudami kas rytą skaitinį iš Šventojo Rašto su Bilio Gremo (Billy Graham) pamąstymu ir malda. Gausite jums reikalingų jėgų, ramybės ir paguodos savo kasdieniam gyvenimui su Kristumi.