Širdies bėda


Mylimieji, maldauju jus susilaikyti nuo piktų ir netikusių šio pasaulio malonumų... 1 Petro 2,11 (TLB)

 


Visi žinome, kad nėra tokio dalyko, kaip absoliuti laisvė. Tau nevalia lėkti mašina kaip akis išdegus. Tau nevalia užsimoti prieš mane kumščiu, nes tavoji laisvė baigiasi prieš pat mano nosies galiuką. Mes galime tauzyti apie laisvę leisti pornografinius leidinius, kvaišalų prekybą, nežabotą seksą, laisvę meluoti ir apgaudinėti. Bet jei ir toliau leisime absoliučiai viską, prisidengę laisve, neišvengiamai susinaikinsime. Iš tikrųjų tai žmogus išlieka laisvas tol, kol įstengia pažaboti savo norus. Iš esmės tas norų žabojimas yra širdies yda. Žmogaus širdį būtina pakeisti. Ramybės nebus, kol nepasikeis prigimtis, kol žmonės pradės mylėti vieni kitus, užuot nekentę.


Dienos malda

Viešpatie, man reikalingos Tavo gairės. Meilė Tau išlaisvina mane iš kūniškų geidulių vergystės.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Širdies bėda

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.