Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Radijo laidų temos


Šioje svetainėje yra radijo laidos šiomis temomis:

Visi yra nusidėję


Mes esame išgelbėti per tikėjimą Kristumi, o ne dėl savo gerų darbų. Romiečiams 3,28 (TLB)

Daugumai žmonių vis dar labai prie širdies mintis, kad žmogus iš prigimties yra geras. ...


Žmogui reikia Dievo


Kristus jūsų širdyse – vienintelė jūsų šlovės viltis. Kolosiečiams 1,27 (TLB)

Kaip pasaulis senas klausimas „Ar žmogus gali išsigelbėti pats, ar jam reikia Dievo?“ šiandien skamba kaip niekad garsiai ir įžūliai. Kol t...


Atsispyrimas pagundoms


[...] sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išmėgintą dorybę, išmėginta dorybė – viltį. O viltis neapgauna... Romiečiams 5,3-5

Dievas niekada nežadėjo patraukti iš mūsų kelio visas pagundas – net ir Kristus susidūrė su jomis. Biblija sako, kad Jis kaip ir mes buvo v...


Paguoda liūdesy


Kai šaukiausi, tu mane išklausei ir suteikei man drąsos. Psalmynas 138, 3

Visų mūsų gyvenime būna akimirkų, kai jaučiamės vieniši savo liūdesy. Mariją su Morta liūdesys apėmė po jų brolio Lozoriaus mirties. Morta ...


Palaiminti taikdariai


Kai einu ilsėtis, ramiai užmiegu, nes tu vienas, VIEŠPATIE, leidi be rūpesčio ilsėtis. Psalmynas 4, 9

Materialistiniame pasaulyje, kuris stengiasi nutraukti bet kokius diplomatinius santykius su Dievu, mes paprasčiausiai nebeturime kur trauk...


Ar jūs ieškote ramybės?


Nesvyruojantiems duodi ramybę... Izaijo 26,3

Ar jūs ieškote ramybės? Gal tikėjotės ramiai gyventi, užsidirbęs krūvą pinigų, tačiau taip nenutiko. Gal manėte, kad bus ramiau įgijus daug...


Vienatvė


[...] mano kūnas ir širdis gieda iš džiaugsmo gyvajam Dievui. Psalmynas 84, 3

Vienatvė yra vienas didžiausių šių laikų baubų. Jos kamuojami žmonės net pakelia prieš save ranką – statistikos duomenimis, tai viena pagri...


Patirkite Jėzų!


Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Jono 6,63

Vienam religingiausių žmonių Jėzaus dienomis Jis pasakė: „Tau būtina atgimti iš naujo“ (Jn 3,7). Gilus religinis Nikodemo pažinimas negalėj...


Tyra širdis


Tas, kuris gyvena pagal teisumą [...] gyvens aukštybėse. Izaijo 33,15-16

Tyras elgesys reiškia atvirumą ir dorą santykiuose su šalia esančiais. Krikščionis savo aplinkoje turėtų būti žinomas kaip doras, patikimas...


Surinktas turinys