Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Radijo laidų temos


Šioje svetainėje yra radijo laidos šiomis temomis:

Piktas pasaulis


Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka, nuoširdi. Jokūbo 3,17

Pasaulis sparčiai ritasi žemyn. Praktinė krikščionybė traukiasi, o smurto ir prievartos daugėja. Kaimynai nesutaria. Peštynės ir visokios m...


Didžiausias žmonijos poreikis


Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Jono 3,17

Galite pastatyti po vidurinę mokyklą ir universitetą kiekviename miesto rajone, tačiau vien tik švietimas nėmaž nesustabdys moralinio žmog...


Unikaliausias iš visų žmonių


Vertas Avinėlis [...] imti galybę ir lobį, ir išmintį, ir stiprybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir gyrių. Apreiškimo 5,12

H.G. Wellsas rašo: „Kristus – unikaliausia asmenybė iš visų žmonijos istorijoje. Rašant istoriją, neįmanoma nepaminėti ir nesuteikti svarbi...


Atgailos ašaros


Tad atgailaukite [keiskite savo nuostatas ir požiūrį į Dievą] ir atsiverskite [gręžkitės į Dievą], kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad nuo Viešpaties veido ateitų paguodos [atgaivos] metas... Apd 3,19 (TLB)

Atgailą ir atsivertimą visuomet lydi tam tikras liūdesys, kurio šiandien dažnai nepamatysi. Atgailos ašaros – tai apgailestavimas, rauda, n...


Atleidimas santuokoje


Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. 1 Jono 1,9

Santuokoje tvyro įtampa, jei sutuoktiniai griežia vienas ant kito dantį ir nuolat papildo savo antrosios pusės praeities nuodėmių sąrašą. J...


Laukimas, gimdantis ilgesį


[...] siekite to, kas aukštybėse [dangiškų turtų ir džiaugsmo]. Kolosiečiams 3,1 (TLB)

Ar jums kada nors yra tekę kuriam laikui išsiskirti su mylimu žmogumi? Su mylimąja ar mylimuoju nesimatyti kokius tris ar keturis mėnesius?...


Paguoda mūsų liūdesy


Tebūna pašlovintas Dievas [...] gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte. 2 Korintiečiams 1,3-4 (TLB)

Biblija moko, kad mums užteks jėgų ištverti netektis. Psalmių autorius sako: „Ašaros gali lietis visą naktį, bet džiaugsmas ateina su aušra...


Atsidavę visa širdimi


Nedorėliai [atmetantys mane] – kaip jūra, pašiaušta audros. [...] „Nedorėliai neras ramybės!“ – sako mano Dievas. Izaijo 57,20-21

Tikėjimas turi kojas. Esu girdėjęs pasakojimą apie vyruką, kuris prieš daugelį metų karučiu važinėjo per įtemptą lyną virš Niagaros kriokli...


Žvelkite giliau


Atmerk man akis, kad tavo Žodyje pamatyčiau nuostabius dalykus. Psalmynas 119, 18 (TLB)

Yra žmonių, kurie dvejoja, kad Biblija yra tikras Dievo Žodis. Tokiems dažniausiai labai sunku Dievui priskirti tai, ką sugeba atlikti paty...


Surinktas turinys