Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Drąsa išstovėti


Jokia gėda kentėti dėl to, kad esi krikščionis. Šlovė Dievui už privilegiją priklausyti Kristaus šeimai ir vadintis tuo nuostabiu vardu. 1 Petro 4,16 (TLB)

Bene didžiausia problema Amerikoje yra ta, kad mūsų krikščionybė pasidarė atskiesta ir silpna. Daug amerikiečių krikščionių irgi tokie paty...


Sutaikinimas


Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu jo Sūnaus mirtis... Romiečiams 5,10

Žodis „sutaikinimas“ reiškia taikos atnešimą į santykius, priešiškumo pašalinimą. Sutaikinimas reiškia, kad susieina dvi šalys, kurioms nuo...


Dievo dovanos


Jei esate išgelbėti, darykite gerus darbus, paklusdami Dievui. Filipiečiams 2,12 (TLB)

Nereikia būti proto bokštu, kad pastebėtum, kiek žalos jaunimui pridaro palaidas elgesys. Amoralumas prasiskverbia tarsi koks vėžys ir prad...


Šviesa ir šešėlis


Tvirtai stovėk, būk apdairus, nebijok kentėti dėl Viešpaties. Vesk kitus pas Kristų. 2 Timotiejui 4,5 (TLB)

Visuose šedevruose galima įžvelgti šviesos ir šešėlių žaismą. Laimingo žmogaus gyvenimas kupinas ne tik skaisčios šviesos, jo grožį padeda ...


Išgelbėjimas iš pasitikėjimo


Nojus tai padarė. Kaip Dievas buvo jam įsakęs, taip jis ir padarė. Pradžios 6,22

Vieną gražią dieną Dievas prabilo Nojui apie žmonių giminės sugedimą. Žmonių elgesys, jų veiksmai skaudino Jam širdį. Viešpats pasakė, kad ...


Būti turtingu


Žmogaus gyvybė nepriklauso nuo turto gausos. Luko 12,15

Yra du būdai būti turtingu – daug turėti arba mažai norėti. Pastarasis lengvesnis daugeliui iš mūsų. Dauguma žmonių jaučiasi iš tiesų apgai...


Be apgailestavimų


Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią. Galatams 5,25

Kai Bilas Bordenas, labai turtingos Bordenų šeimos sūnus, išvyko į Kiniją kaip misionierius, daugelis jo bičiulių manė, kad kvaila šitaip „...


Kokią turite viltį?


Dievo duotoji išgelbėjimo viltis mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prikabinantis mus ir išlaikantis arti Dievo. Hebrajams 6,19 (TLB)

Į ką sudėtos jūsų viltys? Kokia jūsų ateities viltis? Kokie lūkesčiai dėl valdžios, švietimo sistemos, asmeninių planų ar kokios nors organ...


Vidinės permainos poreikis


Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai visa atsirado nauja. 2 Korintiečiams 5,17

Pasaulis skelbia, kad gyventojai turi būti padorūs, garbingi ir protingi. Tas tai teisybė. Didžios visuomenės narys turi pasižymėti tokiomi...


Išgelbėjimas teikiamas dovanai


[...] o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Romiečiams 3,24

Išgelbėjimas teikiamas dovanai! Ant šitos Dievo dovanos nerasite etiketės su kaina. Pamokslininkai – ne prekeiviai, nes jie neturi ko pardu...


Surinktas turinys