Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Geri laiko prievaizdai


[...] gerai naudojantys laiką... Efeziečiams 5,16

Mes esame savo laiko prievaizdai. Mes patys jį planuojame ir galvojame, kaip panaudosim. Dievas kiekvienam iš mūsų skyrė atkarpėlę amžinybė...


Kas Jis?


Štai jie atmetė VIEŠPATIES žodį... Jeremijo 8,9

Apaštalas Paulius kartą uždavė tokį klausimą: „Kas tu esi, Viešpatie?“ Atsakymą į šitą klausimą turime atrasti kiekvienas asmeniškai. Pats ...


Tikėkite Šventąja Dvasia


Aš tam išaukštinau tave, kad per tave parodyčiau savo galybę... Romiečiams 9,17

Valteris Naitas (Walter Knight) pasakoja apie berniuką, vardu Džimas. Vaikas buvo neseniai įtikėjęs Kristų ir paklausė savo tėvo: „Tėti, ka...


Dievo išmintis


Pavesk VIEŠPAČIUI savo kelią, pasitikėk juo, ir jis tau padės. Psalmynas 37, 5

Žinoti Dievo valią – aukščiausia išmintis. Kai pasiliekame Dievo valioje, nelieka religijai būdingo apsimestinumo, o mūsų tarnystė Dievui u...


Meskite savo rūpesčius


Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai ir esame! 1 Jono 3,1

Kaip Dievo vaikai esame visiškai nuo Jo priklausomi. Biblija sako: „Kaip tėvas gailisi vaikų, taip VIEŠPATS gailisi pagarbiai jo bijančiųjų...


Dievo meilė yra akivaizdi


Dievo meilė pasireiškė mums... 1 Jono 4,9

Pastebėkite Dievo meilę. Biblija moko, kad Dievas yra meilė. Mes buvome nusidėjėliai, svetimi Dievui. Mes buvome Dievo priešai, sukilę prie...


Sekmadienio džiaugsmai


Kaip džiaugiausi, kai buvo pasakyta: „Eikime į VIEŠPATIES Namus!“ Psalmynas 122, 1

Daugybei žmonių sekmadienio rytais pasireiškia sekmadienligės simptomai. Ar žinote kokie jie? Paprastai aukos būklė itin suprastėja sekmadi...


Drąsa išstovėti


Jokia gėda kentėti dėl to, kad esi krikščionis. Šlovė Dievui už privilegiją priklausyti Kristaus šeimai ir vadintis tuo nuostabiu vardu. 1 Petro 4,16 (TLB)

Bene didžiausia problema Amerikoje yra ta, kad mūsų krikščionybė pasidarė atskiesta ir silpna. Daug amerikiečių krikščionių irgi tokie paty...


Sutaikinimas


Jeigu, kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu jo Sūnaus mirtis... Romiečiams 5,10

Žodis „sutaikinimas“ reiškia taikos atnešimą į santykius, priešiškumo pašalinimą. Sutaikinimas reiškia, kad susieina dvi šalys, kurioms nuo...


Dievo dovanos


Jei esate išgelbėti, darykite gerus darbus, paklusdami Dievui. Filipiečiams 2,12 (TLB)

Nereikia būti proto bokštu, kad pastebėtum, kiek žalos jaunimui pridaro palaidas elgesys. Amoralumas prasiskverbia tarsi koks vėžys ir prad...


Surinktas turinys