Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kas tas Jėzus Kristus?


Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu (nieku – kt. vert.), palyginti su Kristaus Jėzaus [...] pažinimo didybe. Filipiečiams 3,8

„Tai kas tas Jėzus Kristus?“ Nesuskaičiuojama daugybė studentų analizuoja, nagrinėja Jį ir sprendžia, ar Kristus ir evangelija vis dar aktu...


Romus ir laimingas


Palaiminti romieji; jie paveldės žemę. Mato 5,5

Jam būdinga kalbėjimo maniera Jėzus savo klausytojams išsakė sukrečiantį teiginį – kad nuskils ne kam kitam, o būtent romiesiems. Jie bus ...


Vien tik Jėzus


Ištikimas yra Dievas, jus pašaukęs į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, bendrystę. 1 Korintiečiams 1,9

Kai kuriems kyla toks klausimas: „Kaip Dievas gali išlikti teisingas – t. y. nenusižengti savo nuostatams, toliau likti šventas – bet ištei...


Nebijokite svajoti!


Būk ištikimas iki mirties... Apreiškimo 2,10

Šiandien žmonės tiki menkai arba išvis netiki. Daugumos pažiūros plačios, bet negilios. Agnosticizmas, nerimas, vidinė tuštuma, beprasmybės...


Mokslas ir tikėjimas


[...] nes per jį [Dievą] praturtėjote visu kuo – visokiu [...] pažinimu... 1 Korintiečiams 1,5

Tikras mokslas ir krikščioniškasis tikėjimas nesikerta ir yra visiškai suderinami dalykai. Asmeniškai aš manau, kad kai pagaliau pažinsime ...


Būkime atviri prieš Dievą


Dievas myli linksmą davėją. 2 Korintiečiams 9,7

Dižiausia davimo palaima – ne finansinė, o dvasinė. Kaip tik tuomet atsiranda aiškus suvokimas, kad galite būti visiškai atviri prieš Dievą...


Dangaus slėpinys


[...] ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose. Psalmynas 23, 6

Kas mūsų laukia danguje? Dangus mums – didelis slėpinys (kaip, beje, ir pragaras). Nepaisant to, kad apie jį labai maža informacijos, aš ti...


Atgimimas


[...] apsivilkti nauju žmogumi (apsirengti nauja prigimtimi – kt. vert.)... Efeziečiams 4,24

Teksase sklando toks iš senų laikų išlikęs pasakojimas apie vyrioką, kuris kas rytą rišdavęs savo arklį prie stulpo priešais smuklę. Bet št...


Išlaisvinanti tiesa


Ateikite pas mane visi, kurie vargstate... Mato 11,28

Tikrą krikščionį atpažinsi iš to, kad jis turi užmezgęs ir palaiko asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi. Krikščionybė – tai Kristus, o Kristus ...


Didžiausias Kristaus darbas


Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Efeziečiams 6,12

Jėzus dirbo visą gyvenimą. Tačiau užvis didžiausias Jo darbas buvo atliktas ne dailidės dirbtuvėje ir net ne per vestuves Kanoje, kur Jis v...


Surinktas turinys