Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Dievas aprūpina


Jūs vadinate mane Mokytoju ir Viešpačiu, ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jono 13,13

Šv. Dvasia niekados neves jūsų prieš Dievo valią ir nevers daryti to, kas prieštarautų Jo Žodžiui. ...


Jis keičia mus


... kad, kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos slėpinį. Efeziečiams 6,19

Žodis „slėpinys“ reiškia paslaptį, kurios nepajėgia įminti žmogaus protas ir sukauptos žinios. Dievo slėpiniai glumina netikinčius, o tikin...


Kai pristingame išminties


Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Mato 24,35

Laikas nestovi vietoje. Laikrodis tiksi, jo rodyklė tuoj rodys vidurnaktį. Žmonijai greit išmuš paskutinioji. Kuriuo keliu pasuksime? Ar pa...


Dievo numatytas tikslas


Iš jo [Dievo], per jį ir jam yra visa. Jam šlovė per amžius. Romiečiams 11,36

Ar jums kada nors teko spėlioti, dėl ko Dievas jums leido ateiti į šį pasaulį? Koks tikslas ir kokia prasmė? Dievas leido tam nutikti todėl...


Naujas dangus ir nauja žemė


Pasaulio karalystė tapo mūsų Viešpaties ir jo Mesijo karalyste, ir jis karaliaus per amžių amžius. Apreiškimo 11,15

Krikščionybė – tai krizės evangelija, kuri skelbia, kad šio pasaulio dienos tikrai yra suskaičiuotos. Ir visos kapinės, visos kapavietės by...


Motinos įtaka vaikų gyvenime


Jos vaikai ją giria, jos vyras irgi liaupsina ją. Patarlių 31,28

Iš tikrųjų tai tik vienas Dievas deramai įvertina tą įtaką, kurią krikščionė motina daro savo vaikams, kai formuojasi jų charakteris. Yra t...


Tiesa išlaisvina


Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Jono 8,36

Išskirtinis tikro krikščionio ženklas yra jo puoselėjami asmeniniai santykiai su Jėzumi Kristumi. Krikščionybė – tai Kristus. Kristus – kri...


Ieškokite Dievo


Žinokite, kad VIEŠPATS – Dievas. Jis mus sukūrė, ir mes priklausome jam. Psalmynas 100,3

Kai manęs kas nors paklausia, iš kur žinau, kas yra Dievas ir koks Jis, vis prisimenu pasakojimą apie berniuką ir aitvarą. Buvo graži diena...


Meilės poreikis


Išsilaikykite Dievo meilėje... Judo 1,21

Viena sutuoktinių pora panoro įsivaikinti berniuką. Nuvykę į vaikų namus, jie susėdo pasikalbėti su išsirinktu vaiku. Vyras ir žmona su užs...


Amžina taika


Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikymas. Efeziečiams 2,13-14

Tuščios kalbos apie sutaikymą pasauliui taikos neatneš. Glazge, Škotijoje, kartą jau matėme po Šv. Jurgio aikštę marširuojančius komunistus...


Surinktas turinys