Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Gyvenimo kovos


Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus [ant medžio]... 1 Petro 2,24

Visas mūsų gyvenimas – tarsi milžiniškas kovos laukas. Taip jau yra ir nieko čia nepašvilpsi. ...


Pirmasis misionierius


Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais. Mato 4,19

Pats pirmasis misionierius – Jėzus! Jis nerymojo rankų sudėjęs ir pasyviai nelaukė, kol kas nors susidomės Jo mokymu ir galiausiai susipras...


Mums lemta mažėti


Ištirkime ir patikrinkime savo kelius, grįžkime pas VIEŠPATĮ! Raudų 3,40

Šiuolaikinė filosofija, iškelianti pasitikėjimą savo jėgomis ir gebėjimą tvarkytis pačiam, daugelį privertė manyti, kad galime apsieiti be ...


Pomirtinio gyvenimo viltis


[...] teisusis ir mirdamas turi viltį. Patarlių 14,32 (K. Burbulio vert.)

Apie mirtį kalbėti mums nepatinka. Mūsų kartoje mirtis yra tabu, uždrausta tema. Nepaisant to, mirties tikrovėje neišvengs nė vienas. Karta...


Atvira širdis


Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai... Mato 5,43-45

Baigdamas savo kalbą apie Jėzaus įtaką žmonijos istorijoje, H. G. Wellsas pasakė: „Nieko tad nuostabaus, kad to galilėjiečio mūsų ankštoms ...


Toks, koks esi


Dabar jūs gyvenate visiškai naują, kitokį gyvenimą [...] kuo toliau, tuo labiau panašėdami į Kristų, sukūrusį tą naują gyvenimą jumyse. Kolosiečiams 3,10 (TLB)

Ilgaplaukė, šviesbruvė panelė iš vienos pietinės valstijos universiteto atrodė visai sėkminga, gera studentė, kai staiga pažymiai ėmė krist...


Malonė ir ramybė


O kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. Efeziečiams 4,7

Niekur Biblijoje krikščionio gyvenimas nepiešiamas kaip rožėmis klotas. Veikiau tai amžinas plaukimas prieš srovę, nes visuomenė eina viena...


Pasidavimo paslaptis


Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei [...] taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Romiečiams 6,19

Visi esame girdėję pasakymą „Nešokinėk kaip varlė prieš dalgį“. Romūs žmonės gyvenime nešokinėja kaip ta varlė – jie neatsikerta ir nekovoj...


Neapsakomas džiaugsmas


Antiochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius „krikščionimis“. Apaštalų darbų 11,26

III a. Kartaginos vyskupas Kiprijonas savo bičiuliui Donatui laiške rašė: „Pasaulis blogas, Donatai. Jame neįtikėtinai daug blogio. Tačiau ...


Santuokos tyrumas


[...] mąstykite apie tai, kas [...] tyra... Filipiečiams 4,8

Niekur Biblijoje neteigiama, kad seksas – nuodėmė. Tiesiog žmogus, nuodėmingos prigimties užvaldytas, ima tai, kas Dievo numatyta kaip šlov...


Surinktas turinys