Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Ar svarbu kuo tikite? - 2 dalis


Krikščionys buvo mokomi, jog tikėjimas - tai jėga, kuria priverčiame Dievą atsakyti į visas mūsų maldas, nesvarbu ko beprašytume. Tačiau Biblijoje tokio mokymo nėra. Kas nepatikrina, ko moko Dievo žodis, jam prieštarauja ir yra nuvedamas klaidingu keliu.Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad mums patiems privalu nagrinėti Dievo žodį ir saugotis erezijų bei klaidamokslių. Taigi ar žinote, kuo tikite?

Rašto vietos: 1 Petro 3,13-16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ar svarbu kuo tikime? - 1 dalis


Kažkas pasakė: „Melas niekada nepatirs sėkmės, kadangi masalui naudoja tiesą“. Ši aksioma dažnai pasitvirtina bažnyčioje. Daug pamokslininkų, mokytojų ar net ištisų denominacijų savo mokymą grindžia puse tiesos. Jie pasirenka kelias Šventojo Rašto vietas, išima jas iš konteksto ir tokiu pagrindu sukuria ištisas teologijas. Tokios tikėjimo sistemos iš pirmo žvilgsnio atrodo teisingos, tačiau pažvelgus iš arčiau matyti, kad jos nesutampa su visu Dievo žodžio mokymu. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, KAIP SVARBU ŽINOTI KUO TIKITE.

Rašto vietos: 1 Petro 3,13-16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Krikštas - priedermė ar pasirinkimas?

Temos:

Apie tai, kas yra krikštas, galima išgirsti įvairiausių nuomonių. Tradicinėse krikščionių bažnyčiose plačiai praktikuojamas ir kūdikių, ir suaugusiųjų krikštas. Krikštijant apšlakstoma vandeniu, užpilama ar panardinama į jį. Atidėkime denominacinius skirtumus į šalį, ir panagrinėkime, kas gi yra krikštas bibliniu požiūriu. Žinome, kad krikštas yra svarbus, tačiau ar iš tiesų svarbu kada ir kaip atliekame šį paliepimą? Ar iš tiesų detalės vaidina svarbų vaidmenį, jei tai darome nuoširdžiai? Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kas apie krikštą parašyta Biblijoje.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jėzus Kristus - mūsų stiprybė


Visi turime planų bei siekiame savų tikslų. Tačiau nežiūrint to, ką norite pasiekti, gyvenime vykstantys dalykai labai priklauso nuo jūsų mąstysenos, nuostatų, veiksmų ar atsako. Dėl to privalote atsiduoti Dievui, apmąstyti Jo žodį ir sutelkti dėmesį į Kristų.

Šioje laidoje kalbėsime apie principą, kuris yra labai svarbus norint įgyti stiprybės bei drąsos ir nebijoti to, kas laukia ateityje. Jei pastarųjų metų įvykiai išgąsdino, nuvylė ir pakirto jūsų jėgas, likite su mumis ir pasiklausykite vilties bei padrąsinimo žinios. Jos tema - JĖZUS KRISTUS - MŪSŲ STIPRYBĖ.

Rašto vietos: Jozuės 1,1-9;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip atpažinti Dievo balsą - 2 dalis

Temos:

Mes, krikščionys, turime atskirti savo Viešpaties balsą nuo visų šiame pasaulyje skambančių balsų. Šioje laidoje girdėsite vienuolika patarimų KAIP PAŽINTI DIEVO BALSĄ.

Rašto vietos: Mato 16,13-23;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip atpažinti Dievo balsą -1 dalis


Kasdien girdime daugybę įvairių balsų, signalų bei žinių. Radijas bei televizija, laikraščiai ir kompiuteriai, pokalbiai šeimoje, su draugais, bendradarbiais - visa tai reikalauja mūsų dėmesio.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip visame tame chaose ATPAŽINTI DIEVO BALSĄ. Tad likite su mumis ir išgirsite svarbius principus, padėsiančius neabejojant atskirti, kada kalba Dievas.

Rašto vietos: Mato 16,13-23;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai nesiklausome Dievo - 2 dalis


Niekas taip nepažinojo Dievo kaip Adomas ir Ieva. Jų santykiai su Juo buvo tyri ir nesudarkyti nuodėmės. Kai Dievas kalbėdavo, jie Jį teisingai suprasdavo ir neiškraipydavo Jo žinios. Vis tik Adomas su Ieva nepaklausė Dievo paliepimo. Pradžios knygos 2-o skyriaus 17-oje eilutėje skaitome, kad Jis buvo sakęs: „Bet nuo gero ir pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti“. Dėl to pirmieji žmonės patyrė atitinkamų pasekmių.

Šioje laidoje girdėsime raginimą pasimokyti iš jų klaidų. KAI KALBA DIEVAS, turime klausyti ir paklusti.

Rašto vietos: Pradžios 3,1-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai nesiklausome Dievo - 1 dalis


Kai ištinka krizė, dažnai ieškome kitų patarimo. Nors šeimos narių ir draugų patarimai gali būti geri, pirmiausia turėtume klausyti, ką patars Dievas. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kokios pražūtingos pasekmės gali ištikti tuomet, kai NEKLAUSOME DIEVO.

Dažnai mūsų patarėjai siūlo tai, kas atrodo lengviausia ir protingiausia, tačiau tie patarimai ne visada atitinka Dievo kelius. Prieš klausdami kitų patarimo, atidžiai paklausykite, kas būna KAI NEKLAUSOME DIEVO.

Rašto vietos: Pradžios 3,1-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kodėl kalba Dievas - 2 dalis


Dievas niekada nesako to, kas nereikšminga ar neverta perduoti kitiems. Jis visada kalba mūsų labui, kad tiksliai suprastume Jo nurodymus ir perduotume juos aplinkiniams. Bet kaip suprasti tai, ką Jis sako ir koks Jo bendravimo su mumis tikslas?

Dievas visada kalba labai aiškiai, tiesiogiai ir turi konkretų siekinį. Norėdami suvokti, ką Jis mums sako, visų pirma turėtume suprasti, kodėl Jis su mumis kalbasi. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, koks yra Dievo siekinys. Kai tai sužinosite, jūsų reakcija į Jo žodžius gali labai stipriai pasikeisti.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kodėl kalba Dievas - 1 dalis


Kai klausote Dievo, jūsų požiūrį veikia tai, ką girdite. Jei dėmesį sutelkiate į Viešpatį ir tai, ką Jis sako, tuomet išgirsite tiesą. Bet jei dėmesys sutelktas į išorines aplinkybes, galite išgirsti visai ką kitą.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, KODĖL KALBA DIEVAS bei aptarsime, kokie klausytojai yra aktyvūs, o kokie pasyvūs. Šioje laidoje sužinosime du pamatinius principus, padėsiančius mums teisingai interpretuoti tai, ką Jis sako. Įvertinkite save, kaip klausote, ir žinosite, kaip reaguoti tada, KAI KALBA DIEVAS.

Rašto vietos: Galatams 1,11-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys