Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kodėl kalba Dievas - 1 dalis


Kai klausote Dievo, jūsų požiūrį veikia tai, ką girdite. Jei dėmesį sutelkiate į Viešpatį ir tai, ką Jis sako, tuomet išgirsite tiesą. Bet jei dėmesys sutelktas į išorines aplinkybes, galite išgirsti visai ką kitą.

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, KODĖL KALBA DIEVAS bei aptarsime, kokie klausytojai yra aktyvūs, o kokie pasyvūs. Šioje laidoje sužinosime du pamatinius principus, padėsiančius mums teisingai interpretuoti tai, ką Jis sako. Įvertinkite save, kaip klausote, ir žinosite, kaip reaguoti tada, KAI KALBA DIEVAS.

Rašto vietos: Galatams 1,11-17;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievas, kuris kalba - 2 dalis


Kartais išgirstame, jog kažkam neva Dievas liepė padaryti baisų nusikaltimą. Tokie žmonės teigia girdėję Dievą kalbant garsiai, matę viziją ar sapnavę sapną. Žodžiu, jie sako, kad vadovavosi dievišku apreiškimu.

Krikščionys žino, kad Dievas, duodamas nurodymus, niekada neprieštaraus tam, kas parašyta Jo žodyje. Kartais suabejojate, ar Dievas apskritai kalba per sapnus, vizijas ar kokiais kitais antgamtiniais būdais. Atsakymus į šiuos klausimus išgirsite šios dienos laidoje. Jos tema - „Kalbantis Dievas“.

Rašto vietos: Hebrajams 1,1-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievas, kuris kalba – 1 dalis


Kad žmonių santykiai būtų geri, reikalingas nuolatinis, abipusis bendravimas. Tą patį galima pasakyti ir apie bendravimą su Dievu. Šioje laidoje mes pradedame naują laidų ciklą, kuriame sužinosime kaip klausyti ir suprasti. Jis vadinasi „KAI KALBA DIEVAS“.

Mes esame linkę strimagalviais pasimelsti, greitai išbarbenti savo prašymus ir vėl bėgti toliau. Tačiau toks požiūris į maldą apgaulingas. Dievas nori ne tik išgirsti mūsų prašymus, bet ir paguosti, padrąsinti bei parodyti kryptį. Tad pasilikite su mumis ir sužinosite, jog DIEVAS KALBA.

Rašto vietos: Hebrajams 1,1-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Jėzus Kristus - Dievo Sūnus


Prieš du tūkstančius metų gimė kūdikis, kuris atrodė visiškai toks pats, kaip ir kiti, tačiau kai Jis užaugo, akivaizdžiai matėsi Jo išskirtinės ypatybės: Jis gebėjo daryti stebuklus, gydyti ligonius ir prikelti numirusius. Jis kalbėjo turėdamas valdžią, o Jo mokymas suglumindavo išminčius. Ši istorija kūniškam žmogui skamba neįtikėtinai, tačiau tai yra krikščioniško tikėjimo pamatas. Kas tas žmogus? Šios laidos tema - JĖZUS KRISTUS - DIEVO SŪNUS.

Rašto vietos: Jono 20,30-31;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų dangiškasis Tėvas - 2 dalis


Mieli tėvai, šią laidą pradėjome teiginiu, kuris parodo Dievo didybę, padeda nusižeminti ir suvokti, kad stipriausią suvokimą apie Jį vaikas įgyja bendraudamas su savo žemiškuoju tėvu. Jei tėvas yra nutolęs ir nesidomi vaiku, tuomet mažyliui bus sunku artimai bendrauti su Dievu. Jei tėvelis labai griežtai drausmina savo vaiką, tuomet sąvoka „Dievo meilė“ jam bus svetima.

Jei norime, kad mūsų vaikai susidarytų tikslų MŪSŲ DANGIŠKOJO TĖVO paveikslą, tuomet pirma turime suprasti, koks Jis yra, ir patys taip elgtis su savo vaikais.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mūsų dangiškasis Tėvas - 1 dalis


Senajame Testamente Dievas apibūdinamas kaip šventas, teisus ir neprieinamas. Skaitant Naująjį Testamentą atsiskleidžia dar vienas Jo charakterio bruožas. Nors Dievas ir išlieka tobulai šventas ir visiškai teisus, Jėzus pasakė, kad Jis yra dar ir MŪSŲ DANGIŠKASIS TĖVAS. Tai reiškia, kad galime su Juo artimai bendrauti.

Šios dienos laidoje kalbėsime apie tėvystę bei tėvo vaidmenį šeimoje. Jėzaus ir Dievo Tėvo tarpusavio santykiai yra geriausias tėvo ir sūnaus santykių pavyzdys. Tikime, jog visi šios laidos besiklausantys tėvai išgirs nuostabią tiesą ir taikys ją gyvenime.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Vienintelės durys į Dangų - 2 dalis

Temos:

Dažnai tenka girdėti žmones sakant, kad Jėzus Kristus buvo puikus doros mokytojas bei filosofas, bet ne Dievas. Šioje laidoje atremsime šį plačiai paplitusį argumentą ir įrodysime, kad Jėzus Kristus yra VIENINTELĖS DURYS Į DANGŲ.

Teiginį, kad Jėzus yra Dievas, sugalvojo ne pastorius, Biblijos teologas ar sekmadieninės mokyklos mokytojas. Taip teigė pats Jėzus. Šiuos savo žodžius Jis patvirtino stebuklingu gimimu, gyvenimu bei prisikėlimu. Norėdami tikėti Kristumi, turime priimti ir visa tai, ko Jis moko, įskaitant ir Jo teiginį, kad Jis yra VIENINTELĖS DURYS Į DANGŲ.

Rašto vietos: Jono 3,1-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Vienintelės durys į Dangų - 1 dalis


Gyvenime yra daug pastovių dalykų. Fizikos ir matematikos dėsniai - tai tik du pavyzdžiai to, kas yra pastovu ir nesikeičia laiko ar vietos atžvilgiu. Daugelis žmonių šiuos dėsnius neabejodami priima, tačiau lygiai tokius pačius pastovius dvasinius dėsnius atmeta.

Rašto vietos: Jono 3,1-7;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys