Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Pakilti virš nusivylimų - 2 dalis


Ar kada nors jautėtės taip, tarsi malda būtų tuščias laiko švaistymas? Kiauras dienas, mėnesius ir metus uoliai meldėtės Dievui, tačiau niekas nepasikeitė. Tikriausiai ne kartą pagalvojote: „Kurgi tas Dievas, kuriam meldžiuosi? Kodėl Jis nieko nedaro?“

Galbūt savo gyvenimo kelionėje norėtumėte paklausti Dievo ar laukiate Jo nurodymų, bet manote, kad Jis jus užmiršo arba visiškai nepaiso.

Rašto vietos: Jono 11,1-6; 11,17-27;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Pakilti virš nusivylimų - 1 dalis


Ar kada nors jautėtės taip, tarsi malda būtų tuščias laiko švaistymas? Kiauras dienas, mėnesius ir metus uoliai meldėtės Dievui, tačiau niekas nepasikeitė. Galbūt ne kartą mintyse mąstėte: „Kurgi tas Dievas, kuriam meldžiuosi? Kodėl Jis nieko nedaro?“ Jei šie klausimai slegia širdį, likite su mumis ir gausite į juos atsakymus, nes šiandien kalbėsime apie tai, KAIP PAKILTI VIRŠ NUSIVYLIMŲ.Rašto vietos: Jono 11,1-6, 17-27;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Venkite nuodėmės valdžios


Golgotoje Jėzus palaužė nuodėmės valdžią ir išlaisvino nuo vergystės jai. Tačiau atrodo, jog dauguma krikščionių atsisako jiems suteiktos laisvės ir savo noru vėl eina vergauti. Kai tikinčiųjų gyvenime viešpatauja nuodėmė, jie praranda viltį, laimę ir laisvę. Išmokite nugalėti pagundas, kol dar nepatekote jų valdžion. Likite su mumis ir išgirsite, KAIP IŠVENGTI VERGIJOS NUODĖMEI.

Rašto vietos: Psalmių 119,133-136;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip valdyti savo mintis - 2 dalis


Šioje laidoje kalbėsime apie tam tikrus praktinius aspektus, padėsiančius valdyti mintis. Tad jei norite sužinoti, KAIP VALDYTI SAVO MINTIS, pasilikite su mumis.mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip valdyti savo mintis - 1 dalis


Šioje laidoje kalbėsime apie tai, KAIP remiantis bibliniais principais TVARKYTI SAVO MINTIS ir sužinosime, kaip vertinti sunkumus.Rašto vietos: Efeziečiams 4,17-25;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo avinėlis - 2 dalis


Senajame Testamente išdėstyta sistema atnašų, kuriomis Dievo tauta būdavo apvaloma nuo nuodėmių. Šventyklos apeigose tūkstančiai paskerstų gyvulių vaizdavo ateinantį Dievo Avinėlį. Evangelijos pagal Joną 1-o skyriaus 29-oje eilutėje skaitome, kad Jonas Krikštytojas, parodęs į Jėzų, pasakė:
[29] „Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“.

Kodėl šis teiginys nūdien vis dar svarbus ir kokį poveikį jis turi mūsų gyvenime? Šioje laidoje kalbėsime apie kryžių ir DIEVO AVINĖLĮ ir atsakysime į šiuos klausimus.

Rašto vietos: Jono 1,19-29;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo avinėlis - 1 dalis


Mūsų požiūris į kryžių nulemia mūsų gyvenimą. Tie, kurie nukryžiavimą supranta paviršutiniškai, stokoja tikėjimo pamato. Juos lengvai išblaško netikėti sunkumai arba netikinčiųjų argumentai. Jei jums Kristaus mirtis - tik įdomus biblinis pasakojimas, viliuosi, kad liksite su mumis ir sužinosite, kas iš tiesų nutiko tą dieną, kai mirė Jėzus.

Rašto vietos: Jono 1,19-29;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mokymasis per sunkumus


Šioje laidoje išgirsite naują požiūrį į mus užklumpančius sunkumus. Jie yra Dievo įrankis išugdyti mumyse šventumą. Likite su mumis ir kartu nagrinėsime MOKYMĄSI PER SUNKUMUS.Rašto vietos: Hebrajams 12, 5-14; 2 Korintiečiams 12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai užklumpa audros - 2 dalis


Vasara - puikus metų laikas, kai smagiausia būti lauke. Tačiau kartais netikėta liūtis sugriauna mūsų planus. Panašiai būna ir mūsų gyvenime. Kai palyja sunkumais ir užklumpa audra, sugriūva ilgai puoselėti sumanymai. Tačiau nelaimių liūtys turi vieną ypatybę - jos atgaivina mūsų tikėjimą ir atnaujina atsidavimą Viešpačiui. Likite su mumis ir išgirsite padrąsinimą, kad Dievas viešpatauja ir tuomet, KAI UŽKLUMPA AUDRA.

Rašto vietos: Mato 14, 22-33;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai užklumpa audros - 1 dalis


Maži vaikai dažnai bijo griaustinio. Galbūt ir jūs vaikystėje jo bijojote, ypač naktį. Nors gulėdavote saugiai užkamšytas lovoje ir iš tiesų būdavote visiškai saugus, griaustiniui sudundėjus saugumo jausmas bemat išgaruodavo.

Kai mūsų gyvenimą sukrečia audros, dažnai kaip maži vaikai drebame iš baimės. Savo dėmesį sutelkiame į problemą ir pamirštame, jog esame visiškai saugūs, nes mus saugo Dievo meilė. Šioje laidoje vėl prisiminsime Jo pažadą būti su mumis ir tuomet, kai užklumpa audros. Pasilikite su mumis ir būsite padrąsinti minties, kad viską valdo Dievas.

Rašto vietos: Mato 14,22-33;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys