Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Dievo avinėlis - 1 dalis


Mūsų požiūris į kryžių nulemia mūsų gyvenimą. Tie, kurie nukryžiavimą supranta paviršutiniškai, stokoja tikėjimo pamato. Juos lengvai išblaško netikėti sunkumai arba netikinčiųjų argumentai. Jei jums Kristaus mirtis - tik įdomus biblinis pasakojimas, viliuosi, kad liksite su mumis ir sužinosite, kas iš tiesų nutiko tą dieną, kai mirė Jėzus.

Rašto vietos: Jono 1,19-29;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Mokymasis per sunkumus


Šioje laidoje išgirsite naują požiūrį į mus užklumpančius sunkumus. Jie yra Dievo įrankis išugdyti mumyse šventumą. Likite su mumis ir kartu nagrinėsime MOKYMĄSI PER SUNKUMUS.Rašto vietos: Hebrajams 12, 5-14; 2 Korintiečiams 12;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai užklumpa audros - 2 dalis


Vasara - puikus metų laikas, kai smagiausia būti lauke. Tačiau kartais netikėta liūtis sugriauna mūsų planus. Panašiai būna ir mūsų gyvenime. Kai palyja sunkumais ir užklumpa audra, sugriūva ilgai puoselėti sumanymai. Tačiau nelaimių liūtys turi vieną ypatybę - jos atgaivina mūsų tikėjimą ir atnaujina atsidavimą Viešpačiui. Likite su mumis ir išgirsite padrąsinimą, kad Dievas viešpatauja ir tuomet, KAI UŽKLUMPA AUDRA.

Rašto vietos: Mato 14, 22-33;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai užklumpa audros - 1 dalis


Maži vaikai dažnai bijo griaustinio. Galbūt ir jūs vaikystėje jo bijojote, ypač naktį. Nors gulėdavote saugiai užkamšytas lovoje ir iš tiesų būdavote visiškai saugus, griaustiniui sudundėjus saugumo jausmas bemat išgaruodavo.

Kai mūsų gyvenimą sukrečia audros, dažnai kaip maži vaikai drebame iš baimės. Savo dėmesį sutelkiame į problemą ir pamirštame, jog esame visiškai saugūs, nes mus saugo Dievo meilė. Šioje laidoje vėl prisiminsime Jo pažadą būti su mumis ir tuomet, kai užklumpa audros. Pasilikite su mumis ir būsite padrąsinti minties, kad viską valdo Dievas.

Rašto vietos: Mato 14,22-33;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kaip išlikti jaunam visą gyvenimą


Daugelyje kultūrų vyresnio amžiaus žmonės labai gerbiami. Vakarų kultūroje yra priešingai - labiausiai vertinama jaunystė ir gyvybingumas. Dėl to žmonės įvairiausiomis priemonėmis stengiasi atrodyti jauni: dažo žilus plaukus, kosmetika bando paslėpti senatvės dėmes, operacijomis - panaikinti raukšles. Ir ko tik jie neprisigalvoja, kad atsuktų laikrodžio rodyklę atgal. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, ar yra koks patikimas būdas išlikti jaunam. Likite su mumis ir sužinosite septynis dalykus, kurie padės IŠLIKTI JAUNAM VISĄ GYVENIMĄ.Rašto vietos: Psalmių 92,12-15;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kodėl turėtume paklusti Dievui


Koks yra Dievas? Popkultūroje sakoma, kad Jis lyg malonus senelis, duodantis viską, ko tik užsigeidžiame, arba griežtas teisėjas, tik ir laukiantis progos nubausti už neklusnumą. Kiti mano, kad Jis tolimas, neprieinamas ir visiškai nesidomi žemiškais žmonių reikalais.

Rašto vietos: Apaštalų Darbai 5,27-32;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai susiduriate su pagunda


Pagundos neatsiejama tikinčiojo gyvenimo dalis, tad galime jų laukti ir tikėtis. Susidurti su pagundomis nėra dvasinės negalios ar nesėkmės ženklas. Gali būti tiesiog atvirkščiai. Šioje laidoje aiškinsimės, ką daryti, kai susiduriame su pagundomis ir atsakysime į jūsų klausimus, kurie kėlė sumaištį ir atimdavo ramybę. Tad likite su mumis, kartu studijuokime Šventąjį Raštą ir priartėsime prie Jėzaus Kristaus.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 10,1-14;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dvasinė įžvalga - 2 dalis


Kaip priimate sprendimus? Kokiais principais juos grindžiate - dvasiniais ar pasaulietiniais? Šioje laidoje toliau nagrinėsime temą DVASINĖ ĮŽVALGA. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip ištirti ir įsitikinti, ar tikintysis vaikšto Dievo Dvasioje.Rašto vietos: 1 Korintiečiams 2,6-16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dvasinė įžvalga - 1 dalis


Šioje laidoje kalbėsime apie dvasinę įžvalgą. Maloniai kviečiame kartu studijuoti Pirmą laišką korintiečiams. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kad kiekvienas tikintysis turi Šventąją Dvasią, kuri suteikia gebėjimą įžvelgti dvasinius dalykus.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 2,6-16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Kai stokojate, prisiminkite


Dievas gali suteikti tai, ko mums reikia ir patenkinti mūsų reikmes. Tačiau kas iš mūsų tikime, kad Jis tai padarys? Kai pažįstame Dievą, esame tikri, kad Jis pasirengęs ir nori patenkinti mūsų poreikius. Jei nesate tuo tikras, likite su mumis ir išgirsite tikėjimą sutvirtinančią tiesą.

Rašto vietos: Hebrajams 4,12-16;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys