Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Šventoji Dvasia - dovanų davėja - 1 dalis


Šioje laidoje kalbėsime apie Šventosios Dvasios, mūsų Guodėjos, tarnystę ir dovanas. Šis opus klausimas parodo, kokią didelę svarbą mūsų gyvenime turi Dievo žodis. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kokią unikalią dvasinę dovaną jums skyrė Šventoji Dvasia, nes JI - DOVANŲ DAVĖJA

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 12,1-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Krikščioniško charakterio ugdymas - 2 dalis


Dievas siekia išugdyti savo pasekėjų charakterį. Tuo tikslu Jis pasiuntė Šventąją Dvasią, kuri apsigyveno tikinčiuosiuose ir įgalina juos paklusti Jo nurodymams. Tiesą pasakius, mūsų pačių pastangos pasikeisti galiausiai žlunga ir baigiasi nusivylimu. Tikrasis požiūrio bei elgesio pokytis įvyksta tuomet, kai pasiduodame Šventajai Dvasiai. Jei jūsų veiksmai dažnai neatitinka Biblijoje esančių įsakymų, viliuosi, kad liksite su mumis ir sužinosite, kaip pasikliauti Šventąja Dvasia, kad Ji jumyse išugdytų Kristaus charakterį.Rašto vietos: Jono 15,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Krikščioniško charakterio ugdymas - 1 dalis


Ar nepavargote stengtis gyventi krikščioniškai? Ar nenusibodo nesėkmės? Atrodo, kad kuo labiau stengiamės būti geri, tuo labiau savimi nusiviliame. Šioje laidoje girdėsime padrąsinimo žodį, mat visi retkarčiais klumpame ir negyvename dievotai. Kalbėsime apie tai, jog niekada savęs nereikia matuoti pagal susikurtus standartus. Tam Dievas pasiuntė savo Šventąją Dvasią, kuri įgalina mus padaryti tai, ko patys negalime. Likite su mumis ir sužinosite, koks yra Šventosios Dvasios vaidmuo UGDANT MŪSŲ KRIKŠČIONIŠKĄ CHARAKTERĮ.

Rašto vietos: Jono 15,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia. Kaip prieš ją nusidedame - 2 dalis

Temos:

Jei neatsisakome pykčio, jis trukdo Šventosios Dvasios tarnystei mūsų gyvenime. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip slopindami ir gniauždami Šventąją Dvasią prieš Ją nusidedame. Taip pat pažvelgsime į Šventosios Dvasios asmenį ir išsiaiškinsime, kaip Ji veikia. Ankstesnėse laidose jau kalbėjome apie Jos tapatybę, kaip atpažinti Jos artumą, sužinojome, koks Jos vaidmuo maldoje ir formuojant mumyse krikščionišką charakterį.

Rašto vietos: 1 Tesalonikiečiams 5, 19;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia. Kaip prieš ją nusidedame? - 1 dalis


Šioje laidoje dėmesį sutelksime į Šventąją Dvasią ir Jos vietą tikinčiojo gyvenime. Svarbu žinoti, kad atstumdami Šventąją Dvasią ir priešindamiesi Jos pagalbai mes patys kenkiame Jos tarnystei. Klausydami šios laidos leiskime Šventajai Dvasiai pasakyti mums tiesą ir žinosime, KAIP PRIEŠ JĄ NUSIDEDAME.Rašto vietos: 1 Tesalonikiečiams 5,19;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia ir jos artumas

Temos:

Kokią vietą jūsų gyvenime užima Šventoji Dvasia? Ar jūs Ja pasikliaujate? Ar Šventoji Dvasia reikalinga tik sunkumų metu, kuomet šaukiatės Dievo pagalbos? Galbūt šie klausimai gana keisti, tačiau jie aiškiai atskleidžia, kaip mūsų dienomis žmonės vertina Šventąją Dvasią. Šioje laidoje kalbėsime apie Jos vaidmenį ir tarnystę, prieinamą visiems krikščionims.

Jei norite sužinoti, kaip bendrauti su Šventąja Dvasia ir būti apgaubtam Jos artumo, pasilikite su mumis ir paklausykite.

Rašto vietos: Jono 7, 37-39;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia - jos tikroji tapatybė - 2 dalis

Temos:

Jėzus Kristus Šventąją Dvasią apibūdino kaip pagalbininkę. Šioje laidoje sužinosime, kokia yra Jos tarnystė ir ko Ji siekia krikščionio gyvenime. Šioje laidoje tęsime pokalbį apie tikrąją Šventosios Dvasios tapatybę ir girdėsite raginimą pasiduoti Jos planams bei siekiams.

Rašto vietos: Jono 14,26; Luko 24;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia. Jos tikroji tapatybė - 1 dalis

Temos:

Šioje laidoje kalbėsime apie Šventosios Dvasios asmenį bei tarnystę. Vieni klausytojai susipažins su dievišku pagalbininku, kiti, sužinoję, jog turi Dievo dovaną - Šventąją Dvasią, bus padrąsinti ir paguosti. Tad pasilikite su mumis ir paklausykite.Rašto vietos: Apaštalų darbai 2,1-4;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Padrąsinimas kiekvienam gyvenimo tarpsniui - 2 dalis


Mokytojo knygoje 3-io skyriaus 1-oje eilutėje parašyta: „Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi“. Toliau tame pačiame skyriuje vardijama: „Laikas gimti ir laikas mirti, laikas verkti ir laikas juoktis, laikas tylėti ir laikas kalbėti, laikas karui ir laikas taikai“. Nesvarbu, koks bebūtų mūsų gyvenimo laikotarpis, visuomet galime pasikliauti Dievo ištikimybe. Jis pažadėjo mus palaikyti ir padrąsinti bet kuriuo gyvenimo metu.

Rašto vietos: Raudų 3,22-23; Ekleziasto 3,1;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Padrąsinimas kiekvienam gyvenimo tarpsniui - 1 dalis


Jei sudarytumėte savo gyvenimo diagramą, lengvai pastebėtumėte, jog gyvenimas susideda iš pakilimų ir nuosmukių. Kūdikio gimimas ir mylimų žmonių mirtis, paaukštinimas darbe ir nesėkmė. Akivaizdūs palaimos laikai ir sunkus metas. Deja, dažnai pamirštame, kad Viešpats ištikimas ir tuomet, kai ne viskas gerai klojasi. Šioje laidoje kalbėsime apie keturias Dievo savybes, kurios PADRĄSINS BET KURIUO GYVENIMO LAIKOTARPIU.

Rašto vietos: Raudų 3,22-23;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys