Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Ar galime pasitikėti Dievu? - 1 dalis


Biblijoje apstu pavyzdžių, kad Dievas duoda konkrečių nurodymų, kurie kartais atrodo beprasmiai. Prisiminkite, kaip Jis liepė Abraomui paaukoti savo sūnų, Jozuei - vaikščioti aplink Jericho miesto sienas ir jį užimti, o Nojui nurodė sausumoje pastatyti didžiulį laivą.

Pažvelgę į praeitį matome, ko Viešpats siekė. Dievas nori, kad gebėtume Juo pasitikėti ir tikėti tuo, ką Jis sako, nors iš pradžių visa tai atrodo nelogiška. Šioje laidoje toliau kalbėsime apie tai, kaip TVIRTĖTI TIKĖJIMU ir išgirsime, kodėl turime tikėti Viešpačiu.

Rašto vietos: Romiečiams 4, 16-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Svyruojanti tikėjimo kova


Daugelis krikščionių savo gyvenimą gali palyginti su vandenyne plaukiojančiu laivu, kurį blaško stiprūs priešiški vėjai. Būtent tada mums reikia tikėti, jog dangiškasis Tėvas yra ištikimas ir pasikliauti Jo duotais pažadais. Bet kaip pasiekti tą lygmenį, kad audros metu mūsų tikėjimas nesvyruotų? Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip nuosekliai ir tvirtai tikėti Dievu. Nors susidūrę su sunkumais pirmiausia išsigąstame, turime išmokti savo problemas matyti mylinčio ir rūpestingo dangiškojo Tėvo akimis.Rašto vietos: 2 Kronikų 20;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Gyventi tikėjimu - 2 dalis

Temos:

Daugelis statinių iš išorės atrodo itin įspūdingai, tačiau jų patvarumas priklauso nuo pamato. Ar žinote, kad tas pats principas taikomas ir mūsų tikėjimui? Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad jei pamatas silpnas, nei pastatas, nei mūsų tikėjimas įtampos neišlaikys.

Šioje laidoje toliau kalbėsime apie tai, kaip GYVENTI TIKĖJIMU. Dar kartą peržiūrėkite savo gyvenimą. Ar jūsų tikėjimas audros metu yra užuovėja?

Rašto vietos: Kolosiečiams 2, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Gyventi tikėjimu - 1 dalis


Laiške romiečiams 5-o skyriaus 1-oje eilutėje apaštalas Paulius rašo: „Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“. Laiško galatams 3-io skyriaus 11-oje eilutėje sakoma: „Teisusis gyvens tikėjimu“. Šios Šventojo Rašto vietos parodo, kaip svarbu tikėti Dievu. Tačiau kas gi yra tikėjimas? Ar tai reiškia pasitikėti? Pasikliauti? Patikėti? Jei nesate tikras, atidžiai pasiklausykite mūsų laidos. Joje kalbėsime apie tai, ką reiškia gyventi tikėjimu, ir pateiksime praktinių patarimų, kaip tai padaryti.

Rašto vietos: Kolosiečiams 2, 1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikinčiojo atlygis - 2 dalis


Vieną dieną visi duosime apyskaitą už savo gyvenimą. Dievas kruopščiai įvertins mūsų darbus. Šiame teisme bus teisiami tie, kurie priėmė Jėzaus Kristaus auką ant kryžiaus ir tapo krikščionimis. Jis vyks priešais Kristaus teismo krasę, apie kurią šiandien kalbėsime. Be to, paminėsime ir teismą, vyksiantį prie didelio baltojo sosto.Rašto vietos: 1 Korintiečiams 3, 6-15 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Tikinčiojo atlygis - 1 dalis

Temos:

Atlygio tema domina daugelį tikinčiųjų, dėl to derėtų sužinoti, kas apie tai sakoma Šventajame Rašte. Ar atlygio suvokimas prisidės prie mūsų gyvenimo tvirtumo ir suteiks jam teisingą kryptį? Šioje laidoje girdėsite Biblija pagrįstus atsakymus į šiuos ir kitus klausimus.

Ačiū, kad esate su mumis. Šioje laidoje remsimės Pirmu laišku korintiečiams ir kalbėsime apie TIKINČIOJO ATLYGĮ.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 3, 6-15 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Iššūkis atleisti sau

Temos:

Ar grumiatės su senomis nuodėmėmis? Ar jus persekioja jų prisiminimai? Šioje laidoje pateiksime praktinių patarimų, kaip priimti IŠŠŪKĮ ATLEISTI SAU.

Principai, kuriuos išgirsite, padės išeiti į laisvę iš kaltės kalėjimo. Taigi pasiklausykime vilties kupinos žinios ir pasimokykime ATLEISTI SAU.

Rašto vietos: Psalmių 51, 12-15 ;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Atsakyta malda - patikinimas mums

Temos:

Pasas yra oficialus dokumentas, leidžiantis laisvai keliauti iš vienos šalies į kitą. Lygiai taip pat mūsų santykiai su Jėzumi Kristumi suteikia mums priėjimą prie dangiškojo Tėvo. Be šios jungties neįmanoma prie Jo prieiti. Šioje laidoje kalbėsime apie maldą ir itin daug dėmesio skirsime aiškindamiesi, ką reiškia melstis Jėzaus vardu. Jei norite, kad jūsų maldos būtų paveikesnės, likite su mumis ir išgirsite padrąsinantį Dievo žodį.Rašto vietos: Jono 14, 12-14;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Paveiki malda

Temos:

Jei pasiekiame lygį, kai mūsų maldos judina Dievo ranką, vadinasi, jos paveikios. Į kokias maldas atsakydamas Dievas apreiškia savo galią? Kaip nuolat su Juo bendrauti? Šioje laidoje išgirsite Biblija pagrįstus atsakymus į šiuos ir daugybę kitų klausimų. Deja, neišmanymas arba klaidingas supratimas trukdo patirti Dievo galią. Šėtonas dažnai griebiasi apgaulės. Jo didžiausias siekis neleisti žmonėms melstis. Tam jis naudoja užimtumą kasdieniais rūpesčiais ir darbais. Kai nesimeldžiame, stokojame galios, kuri pasiekiama tik maldoje.

Rašto vietos: Jokūbo 5, 13-18;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Ar jums gali būti atleista?


Laiško romiečiams 10-o skyriaus 9-a, Evangelijos pagal Joną 3-io skyriaus 16-a ir Apaštalų darbų knygos 16-o skyriaus 31-a eilutės - tai tik kelios Šventojo Rašto vietos, kuriose pasakyta kaip būti išgelbėtam. Visur skamba tas pats žodis „tikėk“. Ar kada nors manėte, jog tai per daug paprasta? Manote, kad Dievas gali atleisti kitiems, bet ne jums, nes jūsų nuodėmė per didelė?

Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad nė vienas nėra išbrauktas ir išgelbėjimas siūlomas visiems. Dievas parūpino vienintelį kelią atleidimui. Taigi šiandien aiškinsimės, AR JUMS GALI BŪTI ATLEISTA.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 6, 9-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys