Dažni klausimai

Čia pateikiami svetainės lankytojų klausimai tikintiesiems.

Biblija (12)

Klausimai apie Bibliją

Biblija

Sveiki,
Jei kalbate apie pamąstymus, siunčiamus el. paštu, tuomet galite:

1. Užsisakyti juos iš naujo: http://biblijos.lt/skaitiniai

2. Pasitikrinkite savo gmail pašto kitas korteles (tabs, jos lango viršuje) - Promotions (Reklama) ir Social (Socialiniai tinklai) - gal pamąstymai nukeliauja ten. Jei taip - pelyte pertempkite juos į pagrindinę kortelė (Primary) ir sukurkite taisyklę, kad visi pamąstymai eitų į pagrindinę kortelę. Angliškai apie tai daugiau parašyta čia: http://kb.mailchimp.com/delivery/deliverability-research/place-emails-in...

3. Jei naudojate kitą pašto programą - pasitikrinkite reklamų (spamo) segtuvą. Jei ten rasite mūsų pamąstymus - perkelkite juos į pagrindinę dėžutę.

Jei kalbate apie kasdienes Šv. Rašto eilutes siunčiamas SMS žinutėmis - užsisakykite jas iš naujo pagal instrukcijas, nurodytas čia:
http://www.church.lt/t/sms

Jei kalbate apie J.V.McGee lietuviškus komentarus Biblijai, kurie siunčiami el. paštu - užsisakykite juos pagrindiniame http://www.gnc.lt/ puslapyje apačioje viduryje, formoje "Gaukite Biblijos studijų tekstą el. paštu nemokamai!" įvesdami savo duomenis.

Visi šie pamąstymai siunčiami nemokamai :)

Pamąstymai jums tikriausiai siunčiami, tik jūs jų nebematote. Taip galėjo atsitikti dėl jūsų el. pašto tiekėjo. Pvz. gmail šiuos laiškus su pamąstymais galėjo perkelti į reklamų skyrelį - pasižiūrėkite ten. Jei rasite - pertempkite juos atgal į pagrindinę dėžutę ir, kai jums pasiūlys, sukurkite taisyklę, kad nuo šiol visi pamąstymų laiškai atsidurtų pagrindinėje dėžutėje.

Jei naudojate kitą el. pašto tiekėją - pasižiūrėkite reklamų (spamo) dėžutėje ir taip pat perkelkite pamąstymus į pagrindinę dėžutę.

Konkrečiau galėčiau pasakyti tik jei žinočiau jūsų el. pašto adresą. Jei ir toliau negausite - parašykite atgal pamąstymų siuntėjams ir paklauskite.

Kunigo Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimo teisės yra saugomos, todėl negalime šio teksto dėti šioje svetainėje.

O jis tarė: "Aš būsiu su tavimi! Ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiau: kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs tarnausite Dievui prie šio kalno". "Betgi, - Mozė sakė Dievui, - kai nueisiu pas izraelitus ir sakysiu jiems: 'Jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jus', o jie manęs klaus: 'Koks jo vardas?' - ką aš jiems pasakysiu?" (Iš 3,12-13)

Šis Mozės užduotas klausimas yra natūralus. Esu tikras, kad visi mes būtume to paties paklausę. Mozė bijojo, kad Izraelio vaikai jo nepriims. Jis nežinojo, kaip paaiškinti jiems apie Dievą, ir neįsivaizdavo, kokiu būdu privers izraelitus ateiti prie šio Dievo kalno. Štai su tokiomis bėdomis susidūrė Mozė. Klausykite, ką jam atsakė Dievas.

Dievas tarė Mozei: "Aš esu, kuris esu". Ir tęsė: "Tu taip kalbėsi izraelitams: 'Aš Esu atsiuntė mane pas jus'" (Iš 3,14).

Be abejonių, vardas "AŠ ESU" turi daugiau reikšmių, nei kada nors buvo išreikšta, bet reikėtų atsižvelgti į kelis svarbiausius dalykus. Vardas "AŠ ESU" yra tetragrama - iš keturių raidžių susidedantis žodis. Mes verčiame jį JEHOVA. Dar jis verčiamas JAHVĖ. Kaip jis tariamas? Šis vardas Izraelio vaikams tapo šventas, ir toks šventas, kad jie net užmiršo, kaip jį tarti. Bijodami suteršti Dievo vardą jie jo nevartodavo. Tuomet kuris vardas yra teisingas - Jehova ar Jahvė? To niekas nežino. Bet "AŠ ESU" yra Dievo vardas.

Pradžios knygoje mes matėme Dievą Kūrėją - Elohim. Tai galingasis Dievas, pats iš savęs egzistuojantis; AŠ ESU, KURIS ESU. Štai toks Dievas siunčia Mozę išvaduoti Izraelio vaikų.

135-os psalmės 13-a eilutėje sakoma: "VIEŠPATIE, amžinai tveria tavo vardas, tavo garsas, VIEŠPATIE, per visas kartas". Vardą "VIEŠPATS" šioje eilutėje galima būtų versti "AŠ ESU, KURIS ESU". Svarbu pamatyti, kad šis vardas kalba apie tai, jog DIEVAS YRA.

***
Iš J. V. McGee Biblijos studijų ciklo "Kelionė Biblijos puslapiais"
http://www.charity.lt/biblija/jehova.htm

„Reinkarnacija“ (lot. reincarnatio – sugrįžimas į kūną) reiškia tikėjimą, kad esminė žmogaus dalis (siela, dvasia, Aš) po jo mirties įsikūnija į kitą žmogų ar gyvūną. Kiti šio reiškinio pavadinimai: persikūnijimas, sielos keliavimas, metempsichozė (gr.) arba (dviprasmiškai) atgimimas.

Biblijoje nėra jokių užuominų apie reinkarnaciją. Po mirties žmogaus siela patenka į mirusiųjų karalystę (hebr. šeolis, gr. hadas). Evangelijos pagal Luką 16,19–31 aiškiai pasakyta, kad miręs žmogus negali iš mirties grįžti į gyvybės karalystę. Vieną dieną žmogus turės mirti, o po mirties jo laukia teismas (Žyd 9,27). Jėzus atmeta bausmę už nuodėmes prieš gimimą ir tokiu būdu – induistines mintis apie karmą (Jn 9,1). Pažadas, kad pranašas Elijas vėl ateis (Mal 3,23–24), išsipildė per Joną Krikštytoją (Mt 11,14; 17,12–13), o tai susiję ne su reinkarnacija (plg. Lk 1,17), o su jo misija. „Atgimimu“ (Tit 3,5; plg. Jn 3,3) Naujasis Testamentas pažymi žmogaus atsinaujinimą per Dievo Dvasią, o ne per reinkarnaciją.

Daugiau skaitykite čia:
http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=60
http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=355&Itemi...
http://www.charity.lt/biblija/temos/?s=reinkarnacija

Taip - atsisakymui pakanka atsakyti į gautą Biblijos eilutę parašant vieną žodį 'atsisakau'.

Į šį klausimą mano manymu neblogai atsako ši citata:

Solidžia analize pasižymėjo kunigo, teologijos daktaro Vincento Padolskio darbai. Straipsnyje „Kada gimė Kristus?“ siekiama nustatyti Kristaus gimimo datą.

Autorius šio tyrimo ėmėsi norėdamas išsiaiškinti, kiek Dioniso nustatyta laiko skaičiavimo sistema yra artima Jėzaus gimimo datai. V. Padolskis pristatė ir senovės rašytojų – Irenėjaus, Origeno, Jaronimo, Kasiodoro, Hipolito Romiečio, Bedos Venerabilio, Klemenso Aleksandriečio ir kitų – nuomones šiuo klausimu. Straipsnyje remtasi ir mokslininkų E. Rufinio, U. Holcmeisterio, J. Felteno darbais, įvairių enciklopedijų ir žurnalų straipsniais, evangelijų komentarais. Autorius siekė nustatyti Kristaus gimimo datą trimis būdais: 1) siejant su Erodo mirties data, 2) tapatinant su nustatytu žvaigždės pasirodymo rytuose laiku, 3) gretinant su gyventojų surašymo data. Tyrimas pirmuoju metodu leido teigti, jog kadangi keletą mėnesių prieš savo mirtį Erodas įsakė žudyti berniukus iki dvejų metų amžiaus, tai Kristus galėjo gimti likus dvejiems metams iki Erodo mirties, arba 6 metais prieš mūsų erą.

Antrasis būdas – žvaigždės pasirodymas, tirtas pasitelkus ir astronomijos dėsnius. Autoriaus duomenimis, ši žvaigždė galėjo būti Jupiterio ir Saturno planetų didžiausias suartėjimas, arba susijungimas Žuvies ženkle, kuris vyko 7 metais prieš mūsų eros pradžią, arba Halio kometa, kuri pasirodė 12 metais prieš mūsų erą. Tačiau šias nuomones V. Padolskis atmeta dėl neatitiko su Šventuoju Raštu, kuriame rašoma, kad „vedanti išminčius žvaigždė pasirodė jiems išėjus iš Jeruzalės ir ėjo pirma jų, kol sustojo viršuje vietos, kame buvo vaikelis“. „Apie paprastą žvaigždę taip pasakyti negalima. (...) Taigi iš žvaigždės pasirodymo negalima nustatyti Kristaus gimimo metų“, – teigia V. Padolskis. Patikimiau autoriui atrodė pasikliauti trečiuoju Jėzaus gimimo datos nustatymo būdu – gyventojų surašymo, kuris vyko 9-7 metais prieš mūsų erą. Jis straipsnyje ir laikomas orientacine Kristaus gimimo data.
(http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/05/14/zvil_01.html)

Jėzus buvo nukryžiuotas Izraelyje, už Jeruzalės miesto sienų, ant Golgotos kalno. Paskaitykite Mt 27,33-34

Sveiki, taip - internete yra nemokamos studijos apie pagrindines krikščionybės tiesas. Kursas vadinasi „Kodėl Jėzus?“. Kviečiame užsiregistruoti jame ir dalyvauti.

Jeigu jūsų klausimas yra apie tai, ar Dievas gali jums atleisti jūsų nuodėmes - tai atsakymas yra "taip", bet su sąlyga. Biblija mus moko, kad bausmę už mano ir visų kitų žmonių nuodėmes atliko Jėzus Kristus, mirdamas ant kryžiaus. Apie tai parašyta Naujajame Testamente, laiške galatams:

Gal 3,13 Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta: 'Prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio'

Dabar Kristaus atpirkimas (ir Dievo teikiamas nuodėmių atleidimas) yra priskaitomas kiekvienam, kuris tiki į Jėzų:

Evangelijoje pagal Joną parašyta:
Jn 3,16 Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Taigi - jeigu _tikime_ Kristų, Dievas mums suteikia savo gailestingumą ir nebaus mūsų už mūsų nuodėmes.

Tačiau svarbus suprasti, jog tikėti Kristų - tai nėra vien tik pasakyti žodžiais 'aš tikiu Jėzų'. Bet tai - jau kita tema.

Dievas buvo visada. Jis pats sukūrė visa: ir daiktus, ir žmones, ir laiką, ir erdvę. Kadangi laikas irgi yra Dievo kūrinys, tai pats Dievas yra nepavaldus laikui irneturi pradžios.

Jei norėsite pasiskaityti apie panašius klausimus - rekomenduoju šias
svetaines:
http://www.church.lt/t/duk
http://www.kiekvienamstudentui.lt/m/egzistencija.html

Šiame lietuviškai išverstame Ranald Macaulay ir Jerram Barrs straipsnyje „Pagal Dievo paveikslą" ( http://www.prizme.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=370&Itemi... )
kalbama apie tai, ką reiškia būti sukurtam pagal Dievo paveikslą. Nors
straipsnis ir ilgokas, bet gal jame surasite atsakymą į šį klausimą.

Radijo laida "Prisilietimas"

Dėkojame Dievui, kad galime bent kiek pasitarnauti! Primenu, kad radijo laidas „Prisilietimas“ galite klausytis ir per FM radijo stotį „Žinių radijas“ kiekvieną sekmadienį nuo 19.00

Sveiki, džiaugiuosi, kad galime patarnauti su šiomis laidomis. Daugiau radijo laidos lietuviškai "Prisilietimas" įrašų galite atsisiųsti iš čia:
http://gnc.servemp3.com/laidos/index.php?dir=.%2FPrisilietimas%2FPrisili...

Dievo palaimų jums!

Tikėjimas (3)

Klausimai apie tikėjimą

Tikėjimas

Siūlyčiau jums skaityti Kalno pamokslą, Klaivo Liuiso (C.S.Lewis) "Ištvertą sielvartą" (šią knygą jis parašė mirus nuo vėžio mylimai žmonai, kurios laukė daug metų, o kartu gyveno tik keletą, ji parduodama Katalikų knygyne).
Dar psalmės gal padėtų, krikščioniška poezija. Ir palinkėčiau daug kantrybės - kai kurių dalykų, kaip sielos gijimo, nepaskubinsi...

Taip- tai bus nuodemė. Nedarykit to. Nes tai bjauru ne tik Dievo akyse, bet pakenks ir jums abiems. Seksas yra gerai santuokoje. Čia nesvarbu, ar jūs moksleiviai, ar suaugę. Svarbu tik tai - ar esate santuokoje ar ne.

Kodėl Dievas (kuris sukūrė seksą) draudžia jį iki santuokos? Ar todėl, kad atimtų iš mūsų malonumą, ar tam, kad apsaugotų, jog pora galėtų mėgautis giliausiu įmanomu intymumu, išsaugotu tiktai vienas kitam. Kai Dievas duoda mums nurodymus, jo motyvai yra tyri ir iš meilės mums.

Daugiau šia tema skaitykite čia:
http://www.kiekvienamstudentui.lt/a/seksas.html
http://www.church.lt/robertas/bsp/seksas.htm
http://www.kiekvienamstudentui.lt/a/intymumo.html
http://www.kiekvienamstudentui.lt/m/santykiai.html

Klausimai:
1. Ar tiesa, kad izraelitai nepripažįsta Naujojo Testamento?
2. Ar tiesa, kad izraelitai laukė ateinančio Dievo Sūnaus, o kai jis pasirodė, jo neatpazino?
3. Ar iki šiol jie laukia Mesijo?
4. Kuo laiko Kristų izraelitai dabar, kai visai Europai Kristus yra Dievo sūnus?

Pabandysiu į kiekvieną klausimą atsakyti atskirai:
1. Taip, dauguma nepripažįsta. Nors yra ir įtikėjusių.
2. Taip, dauguma nepažino. Apd 13,27
3. Taip. Teko tuo įsitikinti pačiam, kai lankiausi Izraelyje ir kalbėjausi su religingais žydais.
4. Na, gal ne visai Europai Kristus yra Dievo Sūnus. Kaip nebūtų gaila, bet Europoje dominuoja ne šis tikėjimas. Izraelitai daugumoje priima jiems jų rabinų įdiegiamą nuomonę, jog Jėzus tebuvo tik žmogus, ir ne geriausias moraliniu požiūriu. Dar nuo Jėzaus prisikėlimo metu Kristus ir Jo mokiniai buvo šmeižiami Izraelio religinių vadų Mato 28,12-15

GNC (1)

Apie "Gerosios Naujienos Centrą"

GNC

Dėl straipsnių perspausdinimo reikia kreiptis tiesiai į konkretaus straipsnio autorių. Jų adresų mes neturime, bet galite pabandyti paieškoti internete.

Radijo laida "Kelionė Biblijos puslapiais"

Biblijoje skaitome, jog nuodėmė pirmiausia yra prieš Dievą. Todėl ir atleidimą duoti turi pirmiausia Dievas. Pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje 9 eilutėje parašyta:
„Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.“

Pirmiausia dėl savo nuodėmių atsiprašome Dievo ir tuomet Jis atleidžia ir apvalo mus. Tačiau jei nuodėmė buvo padaryti ir prieš kitą žmogų - turime atsiprašyti ir to žmogaus, ir siekti atstatyti taiką.

„Todėl jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną.“ Mato 5, 23-24

Toks išpažinimas žmogui ir atleidimo prašymas yra Biblinis ir reikalingas.

Taip, ateityje planuojame šioje svetainėje pristatyti ir radijo laidas "Kelionė Biblijos puslapiais" (autorius - John Vernon McGee). "Kelionė Biblijos puslapiais" - tai 5 metų trukmės Biblijos studijų ciklas, transliuojamas per "Žinių radiją" kiekvieną darbo dieną nuo 20.30 val.

Tuo tarpu daugiau apie šias radijo laidas skaitykite "Gerosios Naujienos Centro" svetainėje - http://www.gnc.lt/