Ar būtina išpažinti nuodėmes žmonėms, kad būtų atleista?


Biblijoje skaitome, jog nuodėmė pirmiausia yra prieš Dievą. Todėl ir atleidimą duoti turi pirmiausia Dievas. Pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje 9 eilutėje parašyta:
„Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.“

Pirmiausia dėl savo nuodėmių atsiprašome Dievo ir tuomet Jis atleidžia ir apvalo mus. Tačiau jei nuodėmė buvo padaryti ir prieš kitą žmogų - turime atsiprašyti ir to žmogaus, ir siekti atstatyti taiką.

„Todėl jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną.“ Mato 5, 23-24

Toks išpažinimas žmogui ir atleidimo prašymas yra Biblinis ir reikalingas.