Ar Dievas turi vardą?

Published in

O jis tarė: "Aš būsiu su tavimi! Ir tai bus tau ženklas, kad aš tave siunčiau: kai būsi išvedęs tautą iš Egipto, jūs tarnausite Dievui prie šio kalno". "Betgi, - Mozė sakė Dievui, - kai nueisiu pas izraelitus ir sakysiu jiems: 'Jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jus', o jie manęs klaus: 'Koks jo vardas?' - ką aš jiems pasakysiu?" (Iš 3,12-13)

Šis Mozės užduotas klausimas yra natūralus. Esu tikras, kad visi mes būtume to paties paklausę. Mozė bijojo, kad Izraelio vaikai jo nepriims. Jis nežinojo, kaip paaiškinti jiems apie Dievą, ir neįsivaizdavo, kokiu būdu privers izraelitus ateiti prie šio Dievo kalno. Štai su tokiomis bėdomis susidūrė Mozė. Klausykite, ką jam atsakė Dievas.

Dievas tarė Mozei: "Aš esu, kuris esu". Ir tęsė: "Tu taip kalbėsi izraelitams: 'Aš Esu atsiuntė mane pas jus'" (Iš 3,14).

Be abejonių, vardas "AŠ ESU" turi daugiau reikšmių, nei kada nors buvo išreikšta, bet reikėtų atsižvelgti į kelis svarbiausius dalykus. Vardas "AŠ ESU" yra tetragrama - iš keturių raidžių susidedantis žodis. Mes verčiame jį JEHOVA. Dar jis verčiamas JAHVĖ. Kaip jis tariamas? Šis vardas Izraelio vaikams tapo šventas, ir toks šventas, kad jie net užmiršo, kaip jį tarti. Bijodami suteršti Dievo vardą jie jo nevartodavo. Tuomet kuris vardas yra teisingas - Jehova ar Jahvė? To niekas nežino. Bet "AŠ ESU" yra Dievo vardas.

Pradžios knygoje mes matėme Dievą Kūrėją - Elohim. Tai galingasis Dievas, pats iš savęs egzistuojantis; AŠ ESU, KURIS ESU. Štai toks Dievas siunčia Mozę išvaduoti Izraelio vaikų.

135-os psalmės 13-a eilutėje sakoma: "VIEŠPATIE, amžinai tveria tavo vardas, tavo garsas, VIEŠPATIE, per visas kartas". Vardą "VIEŠPATS" šioje eilutėje galima būtų versti "AŠ ESU, KURIS ESU". Svarbu pamatyti, kad šis vardas kalba apie tai, jog DIEVAS YRA.

***
Iš J. V. McGee Biblijos studijų ciklo "Kelionė Biblijos puslapiais"
http://www.charity.lt/biblija/jehova.htm