Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Atpulti nuo Dievo malonės

Temos:

Tarkime, šeimos ir draugų susitikime kas nors jums sako, kad visi geri žmonės eina į dangų. Susirinkusiųjų akivaizdoje pasipriešinsite tokiai nuomonei ar nuleisite ją negirdomis? Savo įsitikinimus būtina apginti, nes tokioje situacijoje nutylėti - reiškia leisti suklaidinti kitus ir atmesti Dievo malonę.Rašto vietos: Galatams 2, 11-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Geri Dievo malonės prievaizdai


Dievas apdovanojo tikinčiuosius ir pavedė jiems tarnauti aplinkiniams. Galbūt esate mama, studentas ar verslininkas ir manote, kad Dievas jums nesuteikė dovanų, todėl esate įsitikinęs, jog negalite tarnauti kitiems. Nesvarbu, kur dirbate ar kaip jaučiatės, Šventajame Rašte parašyta, kad mes Dievo malonės gavėjai ir mums suteikti unikalūs talentai, kuriais palaikome ir stipriname Kristaus kūną. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kaip atpažinti individualias dovanas ir tapti gerais DIEVO MALONĖS PRIEVAIZDAIS.

Rašto vietos: 1 Petro 4, 8-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo malonės turtai - 2 dalis


Ką įsivaizduojate mąstydami apie turtus? Auksą? Brangakmenius? Pinigus? Nuosavybę? Visa tai branginama pasaulyje, tačiau tų dalykų vertė laikina. Pinigai gali lengvai išgaruoti, nuosavybę galima greitai prarasti, o Dievo malonės turtai išlieka per amžius.

Šioje laidoje kalbėsime apie turtus, kuriuos Dievas iš savo malonės davė kiekvienam tikinčiajam. Jei aplinkybės taip apakino, kad nematote Dievo meilės lobio, likite su mumis ir pamatysite JO MALONĖS TURTUS.

Rašto vietos: Efeziečiams 1, 3-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo malonės turtai - 1 dalis


Daugelis žmonių mano, kad Dievo turtai yra saugomi ir kaupiami danguje, ir jei jie teisingai elgsis ir kalbės, vieną dieną dangaus vartai atsivers. Tačiau Biblijoje sakoma, kad kiekvienas Dievo vaikas yra niekada nepaliaujančios Jo malonės gavėjas. Malonė - tai ne tai, ką Dievas gali mums duoti ateityje, bet kas jau suteikta per Jėzaus Kristaus kryžių. Šioje laidoje kalbėsime apie DIEVO MALONĖS TURTUS.Rašto vietos: Efeziečiams 1,3-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Malonė, kurioje stovime - 2 dalis

Temos:

Šventajame Rašte sakoma, kad išgelbėjimas yra neužtarnauta Dievo dovana. Jos negalima užsidirbti, tačiau dažnam sunku priimti Evangelijos žinios paprastumą. Manoma, jog toks požiūris skatina „pigios malonės“ teologiją. Šioje laidoje kalbėsime apie tai, kad Jėzaus Kristaus įgyta malonė ant kryžiaus yra pati brangiausia dovana. Jei tik tuo patikėsite, net ir šiandien ją galite įsigyti. Likite su mumis ir išgirsite malonės, kurioje gyvename, privalumus.

Rašto vietos: Romiečiams 5,1-2;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Malonė, kurioje stovime - 1 dalis


Ar kada jautėtės įveiktas ir besigrumiantis dėl išlikimo? Galbūt jaučiatės vienišas ir manote, kad Dievas kažkur labai toli. Nors aplinkybės ir verčia jaustis atskirtu nuo Dievo meilės, Biblijoje randame patikinimą, kad visi tikintieji gyvena nesibaigiančioje Dievo malonėje.

Jei nežinote, kas yra Dievo malonė arba kaip ji jums taikoma, likite su mumis ir visi, kuriems reikia pajusti Dievo meilės artumą, išgirsite patikinimo bei vilties žodį.

Rašto vietos: Romiečiams 5,1-2;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Dievo malonės apraiška išgelbėjime


Dievas žmonijai parodė savo malonę. Šioje laidoje kalbėsime apie jos reikšmę bei paskirtį. Ši žinia naujai įprasmins jūsų gyvenimą.Rašto vietos: Efeziečiams 2,1-10;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia - dovanų davėja - 2 dalis


Ar žinote, kad Dievas jums suteikė antgamtinių dovanų, kurios turi būti naudojamos kitų žmonių labui, kad pritrauktumėte juos prie Kristaus?

Šioje laidoje kalbėsime apie Šventosios Dvasios asmenį ir Jos dalyvavimą tikinčiųjų gyvenime Senojo ir Naujojo Testamentų dienomis. Sužinoję šias tiesas galėsite jas taikyti savo gyvenime.

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 12, 14-21;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Šventoji Dvasia - dovanų davėja - 1 dalis


Šioje laidoje kalbėsime apie Šventosios Dvasios, mūsų Guodėjos, tarnystę ir dovanas. Šis opus klausimas parodo, kokią didelę svarbą mūsų gyvenime turi Dievo žodis. Pasilikite su mumis ir sužinosite, kokią unikalią dvasinę dovaną jums skyrė Šventoji Dvasia, nes JI - DOVANŲ DAVĖJA

Rašto vietos: 1 Korintiečiams 12,1-11;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Krikščioniško charakterio ugdymas - 2 dalis


Dievas siekia išugdyti savo pasekėjų charakterį. Tuo tikslu Jis pasiuntė Šventąją Dvasią, kuri apsigyveno tikinčiuosiuose ir įgalina juos paklusti Jo nurodymams. Tiesą pasakius, mūsų pačių pastangos pasikeisti galiausiai žlunga ir baigiasi nusivylimu. Tikrasis požiūrio bei elgesio pokytis įvyksta tuomet, kai pasiduodame Šventajai Dvasiai. Jei jūsų veiksmai dažnai neatitinka Biblijoje esančių įsakymų, viliuosi, kad liksite su mumis ir sužinosite, kaip pasikliauti Šventąja Dvasia, kad Ji jumyse išugdytų Kristaus charakterį.Rašto vietos: Jono 15,1-8;

mp3
Radijo laida "Prisilietimas"

Surinktas turinys