Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Radijo laidų temos


Šioje svetainėje yra radijo laidos šiomis temomis:

Pagarbos rodymas valdžiai


Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.“ Mato 28,18

Gerbkite valdžią! Jėzus Kristus pakluso ir veikė dangiškojo Tėvo valdžios nurodymu. Jisai siekė vieno – įgyvendinti Tėvo valią. Kiekvienas ...


Mokslas ir religija


Jis apreiškia, kas gilu ir paslėpta, jis žino, kas yra tamsybėje, nes jame yra šviesa. Danieliaus 2,22

Mokslas ir religija puikiausiai papildo vienas kitą. Tikras mokslas visiškai nesikerta su tikra religija. Abu kartu tie du dalykai sudaro s...


Kasdienis procesas


[...] tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. Filipiečiams 1,6

Būti krikščionimi – kur kas daugiau nei staigus atsivertimas. Veikiau tai kasdienis procesas, kai žmogus diena iš dienos vis labiau panašėj...


Mūsų priešas jau nugalėtas


Dievo Žodis yra gyvas, veiksmingas ir aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Hebrajams 4,12

Kaip įveikti velnią kasdienybėje? Visų pirma turime suvokti ir pripažinti, kad velnias yra priešas, kuris jau nugalėtas. Dievo Sūnus į šį p...


Didžiulis žmogaus poreikis


Į tave tiesiu rankas, lyg išdžiūvusi žemė trokštu tavęs. Psalmynas 143, 6

Kartą man teko viešėti pas vieno puikaus JAV universiteto dekaną. Kartu mudu žiūrėjome pro jo kabineto langą ir stebėjome, kaip vidun plūst...


Be kompromisų


[...] kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės Jo Dvasios galia... Efeziečiams 3,16

Horacijus Pitkinas, vieno turtingo pirklio sūnus, atsivertė į tikėjimą iš išvyko į Kiniją kaip misionierius. ...


Jėzaus pradžia


[...] pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu! Jono 8,58

Jėzaus pradžia – ne Betliejuje. Biblija sako, kad „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas.“ Pats Jėzus pasakė...


Šventoji Dvasia


[...] jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios... 1 Korintiečiams 6,19

Kas yra Šventoji Dvasia? Ji yra Dievas – taip, kaip ir Tėvas bei Sūnus. Visus juos mes vadiname Švč. Trejybe. Trejybę paaiškinti labai sudėt...


Jūs galite pamokslauti!


Ir bus paskelbta ši karalystės Evangelija visame pasaulyje... Mato 24,14

...


Surinktas turinys