Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Dvasinė kova


Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė... Kolosiečiams 3,15

Panagrinėjus bėdas, su kuriomis šiandien susiduria žmonės, tampa aišku, kad dažniausiai jos kyla dėl konflikto žmogaus širdyje. Žmogaus dva...


Tikra meilė


[...] meile suvienyti... Kolosiečiams 2,2

Tūkstančiai jaunų porų gyvena santuokoje be meilės vien todėl, kad niekas dorai jiems nepaaiškino, kas yra toji tikra meilė. Reikėtų atidži...


Prigimties jėga


Dievas akylai stebi, kas dedasi tarp žmonių. Jobo 34,21 (TLB)

Yra toks pasakojimas apie ūkininką, kuris parsitempė kiaulę į trobą, švariai nuprausė, išvalė kanopas, papurškė kvepalais, užrišo ant kaklo...


Gyvybės duona


Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Jono 6,51

Jėzus ne kartą sako: „Aš esu gyvybės duona“ (Jn 6,48). Jėzus, turėdamas penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis, pamaitino 5000 žmonių. Visi ...


Vaistas nuo nusivylimo


Turėk drąsos ir pasitikėk Viešpačiu. Psalmynas 27,14

Kiekvienam žmogui kartais pritrūksta drąsos. Jos netekęs yra ne vienas didis Biblijos veikėjas: pvz., Mozė Sinajaus dykumoje; Elijas, kai i...


Neigiama išankstinė nuostata byloja apie silpnumą


Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Mato 7,1

Neigiama išankstinė nuostata byloja, kad žmogus prieš kažką nusistatęs iš anksto, dar nepasvėręs visų įrodymų ir faktų. Išankstinė neigiama...


Kur yra dangus (rojus)?


[...] todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs Tėvas. Luko 22,29

Žmonės klausinėja, kur yra dangus (rojus). Šv. Rašte tiksliai nenurodyta, kur yra toji vieta. Kai kurie uolūs Biblijos skaitytojai išrinko ...


Visi yra nusidėję


Mes esame išgelbėti per tikėjimą Kristumi, o ne dėl savo gerų darbų. Romiečiams 3,28 (TLB)

Daugumai žmonių vis dar labai prie širdies mintis, kad žmogus iš prigimties yra geras. ...


Žmogui reikia Dievo


Kristus jūsų širdyse – vienintelė jūsų šlovės viltis. Kolosiečiams 1,27 (TLB)

Kaip pasaulis senas klausimas „Ar žmogus gali išsigelbėti pats, ar jam reikia Dievo?“ šiandien skamba kaip niekad garsiai ir įžūliai. Kol t...


Atsispyrimas pagundoms


[...] sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išmėgintą dorybę, išmėginta dorybė – viltį. O viltis neapgauna... Romiečiams 5,3-5

Dievas niekada nežadėjo patraukti iš mūsų kelio visas pagundas – net ir Kristus susidūrė su jomis. Biblija sako, kad Jis kaip ir mes buvo v...


Surinktas turinys