Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Kas yra sąžinė?


[...] turėdami gryną sąžinę... 1 Petro 3,16

Kas yra sąžinė? Tai Dievo duotas vidinis balsas, kuris prabyla, kai ką nors darome ne taip, kaip reikia. Sąžinė yra seklys, sekantis kiekvi...


Neaprėpiamas Dievas


Viešpats, tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje: jis noriai džiaugsis tavimi, atnaujins tave mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas... Sofonijo 3,17

Jei milijonai pasaulio gyventojų susirinktų paplūdimyje prie vandenyno ir ištiesę rankas kiekvienas pasisemtų jo vandens, vandenynas išlikt...


Artimui parodytas gailestingumas


Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. [...] Mes turime tokį jo įsakymą, kad kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį. 1 Jono 4, 7. 21

Jei jums kyla noras išsiaiškinti, kaip stipriai mylite Dievą, pakanka pažiūrėti, kaip mylite savo artimą. Mūsų gailestingumas kitiems labai...


Jūs esate Dievo sukurti


[...] tie, kurie pasitiki Viešpačiu, atgaus jėgas... Izaijo 40,31

Pradėti gyventi naują gyvenimą – didžiai stebinantis ir džiugus dalykas. Kristus manyje suteikia jėgų gyventi kitaip, naujai. Girdėjau tokį...


Žmogaus prigimtis


[...] kas pasitiki Viešpačiu, tas bus laimingas. Patarlių 16,20

Labai daug kas mūsų prigimtyje mus glumina. Žmonės negali įminti savo egzistencijos mįslės. Jie stebisi ir baisisi savo polinkiu į pikta, p...


Gimimas iš naujo arba atgimimas


Kadaise gyvenome, piktos, niekingos prigimties vedini [...] bet Dievas, apstus gailestingumo, grąžino mums gyvenimą, kai prikėlė Kristų iš mirties. Efeziečiams 2,3-4 (TLB)

Istorija primena apie laikotarpį, kai bėdos,verčiančios laužyti galvą šiandien, buvo užgriuvusios jaunuolių kartą, gyvenusią I a. po Kr. Ji...


Dievo meilė


Išsilaikykite Dievo meilėje... Judo 1,21

Biblija apreiškia faktą, kad Dievas yra meilė. Daugelis neteisingai suvokia šią Dievo charakterio savybę. Tai, kad Dievas yra meilė, nereiš...


Dievas su mumis


[...] būna draugų, artimesnių už brolį. Patarlių 18,24 (K. Burbulio vert.)

Kiek daug šiandien vienišų žmonių! Dievas žmogų sukūrė ne tam, kad jis kamuotųsi vienatvėje. Edeno sode pats Dievas nusileisdavo pas žmogų ...


Triumfas bėdose


Tu dabar nesupranti, ką [ir kodėl] aš darau, bet vėliau suprasi. Jono 13,7

Ar galėčiau priminti, kad fizinė negalia – ne pats blogiausias žmogui galintis nutikti dalykas? Labiausiai iškrypę ir apgailėtini dažnai jo...


Viltis ateičiai


O mes esame dangaus piliečiai, ir iš jo mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus. Filipiečiams 3,20

Prieš apsigyvendami naujame name, žmonės pirmiau nori viską sužinoti apie rajoną, kuriame tas namas yra, apie to rajono bendruomenę. Kadang...


Surinktas turinys