Nesikeičianti žmogiška prigimtis


Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę! Jono 1,29

 


Ant Kristaus kryžiaus nuodėmė pasiekė viršūnę, Golgotoje ji atsiskleidė visu savo bjaurumu. Juodesnė ir bjauresnė ji jau ir būti nebegalėjo. Žmogaus širdis buvo apnuoginta, aikštėn buvo iškeltas visas jos sugedimas. Kai kurie tvirtina, kad žmonės nuo tų laikų patobulėjo, pagerėjo, ir sako, kad jei Kristus ateitų mūsų dienomis, tai tikrai nebūtų nukryžiuotas, o priimtas išsėstomis rankomis, pagarbiai. Tačiau Kristus juk ir ateina pas mus kiekvieną mielą dieną – pavidalu Biblijų, kurių mes neskaitome, bažnyčių, kurių nelankome, artimo poreikių, kurių nepatenkiname. Esu įsitikinęs, kad jei Kristus grįžtų šiandien, Jis būtų nukryžiuotas netgi dar greičiau nei prieš du tūkstančius metų. Nuodėmė nepasitaiso. Žmogaus natūra išliko nepakitusi.


Dienos malda

Tėve, paimk ir patrauk nuo manęs tas mintis ir tuos darbus, kurie vėl ir vėl iš naujo kryžiuoja Jėzų.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Nesikeičianti žmogiška prigimtis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.