Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Pergalė prieš mirtį


Kurgi, mirtie tavasis geluonis? 1 Korintiečiams 15,55

Mirtis – vienas demokratiškiausių žmogaus patiriamų dalykų, nes jos paragaus visi. Dažnai galvojame tik apie tai, kaip ji ištinka kitus. Mu...


Tikrasis tu


Juk jis žino, kokie mes padarai... Psalmių 103,14

Įdomu tai, kad pirmieji JAV astronautai, prieš skrisdami į Mėnulį, turėjo atlikti įvairiausias užduotis, tarp kurių buvo ir savęs pažinimo-...


Dievo pažinimo džiaugsmas


Laimingas žmogus, kurio pagalba [...] VIEŠPATS, jo Dievas. Psalmių 146,5

Laimingas žmogus, įminęs paslaptį ir ateinantis pas Dievą kasdien maldoje. Ketvirtis valandos, praleistos vienumoje su Dievu kas rytą, pri...


Atvertos akys


[...] kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą... Apaštalų darbų 26,18

Aklas elgeta Bartimiejus metė šalin savo apsiaustą ir visas drebėdamas nubėgo pas Jėzų. Jėzus jo paklausė: „Ko nori, kad tau padaryčiau?“ N...


Tiesa


[...] jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus Jono 8,32

Gyvename filosofinio netikrumo amžiuje. Žmonės šiais laikais nebežino, kuo tikėti. Jie nenori įsipareigoti. Bendraudamas su studentais, daž...


Džiaukitės Viešpatyje


[...] aš džiaugsiuosi VIEŠPATYJE, džiūgausiu Dieve, kuris mane išgano [išgelbėja]. Habakuko 3,18

Krikščionys turėtų būti džiugūs. Gal mūsų karta ir puikiai pasikausčiusi krikščioniškosios terminologijos srityje, užtat jai trūksta prakti...


Šliekitės į uolą


[...] mano širdžiai alpstant tu užkeli mane ant uolos, aukštesnės už mane. Psalmynas 61,3

Kai žmogus tampa krikščioniu, tai nereiškia, kad jis visąlaik gyvens „ant bangos“, aukštumoje. Psalmių autorius Dovydas žinojo, ką reiškia ...


Ar pažįstate Dievą?


Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias [avis], ir manosios pažįsta mane. Jono 10,14

Jei Dievas pats neapsireiškia mums, jei asmeniškai su Juo nesusiduriame, tai negalime iš tikro Jo pažinti. Daugelis iš mūsų žino apie Dievą...


Kur jūsų viltis?


Tad ko, Viešpatie, aš galiu tikėtis? Tavyje mano viltis. Psalmynas 39,8

Jūra šėlo, bangos putodamos daužėsi į uolas. Siautė baisi audra, svaidydama žaibus. Griausmas ir vėjo staugimas buvo tiesiog kurtinantys. B...


Dievas nedaro klaidų


Todėl aš mieliausiu noru girsiuosi silpnumais, kad Kristaus galybė apsigyventų manyje. 2 Korintiečiams 12,9

Dievas būna itin arti žmogaus, jam atgulus į ligos patalą. Dievas pasirūpins, kad tas patalas būtų minkštas, Jo artumas teiks paguodą ir šv...


Surinktas turinys