Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Aukščiausias įstatymas


Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas... 2 Timotiejui 3,16

Žmonės, kurie parašė ir įtvirtino konstituciją, žinojo, kad ji bus svarbiausias šalies dokumentas, kuriuo turės vadovautis ir gyventojai, i...


Tikra vienybė


Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau. Jono 15,12

Nagrinėdamas skirtumų ir susiskaldymų temą Senajame ir Naujajame Testamentuose, aptikau, kad Šv. Raštas daugiau kalba apie bendrystę ir ben...


Populiariausia pasaulyje knyga


Kiekvienas Viešpaties žodis yra pažinimo ir supratimo lobis. Patarlių 2,6 (TLB)

Nieko stebėtino, kad Biblija nuo senų laikų laikosi pasaulio bestselerių sąrašo viršuje. Jokia kita knyga nespinduliuoja tokios išminties, ...


Malda - tai pokalbis


Visa, ko tikėdami melsite, - gausite. Mato 21,22

Malda – tai pokalbis, tarsi dviejų krypčių eismas: mes kalbamės su Dievu, o Jis – su mumis. Jūs, krikščionis, turite dangiškąjį Tėvą, kuris...


Jėzaus rankos


Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote. Mato 25,35

Per karą Vokietijos miesto Štrasburgo bažnyčia buvo visiškai nušluota nuo žemės paviršiaus, iš griuvėsių kyšojo tik Kristaus statula – tik ...


Lydytojo ugnis


Baimės apimtas, jis maldavo VIEŠPATĮ, savo Dievą, ir labai nusižemino prieš savo protėvių Dievą. 2 Kronikų 33,12

Kodėl krikščionys kenčia? Krikščionys sielvartą patiria, ir tam yra daugybė priežasčių. Viena iš jų, pasak Biblijos, Dievo drausminimo ir a...


Kas aš toks?


Tebūna pagarbintas Viešpats! Kasdien jis neša mūsų naštas, Dievas – mūsų išganymas. Psalmynas 68, 19

Rašytojas Edwardas Dahlbergas pastebėjo tokį dalyką: „Būdamas devyniolikos, buvau sau nepažįstamasis. ...


Pažabota energija


Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo Dvasia gyvena jumyse. Romiečiams 8,9

Pakinkytas arklys žymiai naudingesnis už laukinį asilą. Nepažabota energija yra pavojinga. Pažabota energija – galinga ir duoda naudos. Die...


Tikra laimė


Viešpats atsakė: „Kas yra tas ištikimas ir sumanus prievaizdas?“ Luko 12,42

Turėti turtų nėra blogai. Tačiau Biblija įspėja, kad už pinigus laimės nenusipirksi. Už pinigus negausi tikro pasitenkinimo, nenusipirksi š...


Piktas pasaulis


Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nešališka, nuoširdi. Jokūbo 3,17

Pasaulis sparčiai ritasi žemyn. Praktinė krikščionybė traukiasi, o smurto ir prievartos daugėja. Kaimynai nesutaria. Peštynės ir visokios m...


Surinktas turinys