Kristus – mūsų guodėjas


[...] Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie jį prašo. Luko 11,13

 


Prieš palikdamas savo mokinius, Kristus prižadėjo atsiųsti jiems Guodėją, kuris padės įveikti išbandymus, rūpesčius ir šio pasaulio pagundas. Tas Guodėjas visuomet šalia ir pasirengęs padėti. Tai Šventoji Dvasia, galingas trečiasis Švč. Trejybės asmuo. Kai tik žmogus atgimsta iš naujo, Šv. Dvasia beregint apsigyvena jo širdyje. Ją nebūtinai patirsite jausmais, veikiau čia derėtų pademonstruoti tikėjimą. Tikėkite tuo! Priimkite tai kaip tikėjimo faktą. Šv. Dvasia gyvena jūsų širdyje, kad padėtų jums. Biblija sako, kad Šv. Dvasia dosniai išlieja Dievo meilę mūsų širdyse. Dar Šv. Dvasia padeda mums brandinti Dvasios vaisius, tokius kaip meilė, džiaugsmas, ramybė, pakantumas, švelnumas, gerumas, tikėjimas, nuolankumas, susivaldymas. Savo jėgomis tokių dalykų neišsiugdytume. Šiuos vaisius antgamtiškai brandina mūsų širdyse gyvenanti Šv. Dvasia.


Dienos malda

Visagali Dieve, dėkoju Tau už Šv. Dvasią, kuri veda ir sergėja mane visuose keliuose.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kristus – mūsų guodėjas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.