Apie Jėzų bylojantys faktai


Aš esu [...] Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius... Apreiškimo 1,18

 


Norint įtvirtinti kokio nors istorinio įvykio tikrumą, galioja tam tikri įrodymų dėsniai: visų pirma tai įvykis turi būti užfiksuotas, dokumentais paliudytas ir užtvirtintas patikimų, jį mačiusių ar kitaip patyrusių liudytojų. Apie tai, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių, yra daugiau patvirtinančių rašytinių tekstų nei įrodymų apie Julijaus Cezario gyvenimą ar Aleksandro Didžiojo mirtį, kai jam buvo vos trisdešimt treji. Keista, kad istorikai dažnai priima ir sutinka su faktais, kuriuos byloja menki šaltiniai, o Jėzaus Kristaus prisikėlimo fakto pripažinti nenori, žiūri į tą įvykį skeptiškai, palikdami vietos intelektualinėms abejonėms. Daugumos žmonių bėda yra ta, kad jie paprasčiausiai nenori tikėti. Jie taip iš anksto neigiamai nusistatę, kad negali priimti šlovingo Kristaus prisikėlimo fakto, apie kurį liudiją Biblija.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, žinau, kad Tu esi gyvas, nes gyveni širdyse visų, kurie myli Tave.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Apie Jėzų bylojantys faktai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.