Veiksni meilė


[...] gyvenkite meile, kaip ir Kristus pamilo jus... Efeziečiams 5,2

 


Socialinės reformos labai reikalingos – dėl to niekas neabejoja. Jei norime ko nors gyvenime pasiekti, būtinas susikalbėjimas tarp skirtingų kartų. Mes turime išgirsti vieni kitus ir triūsti petys petin – toks būtų pirmasis bendradarbiavimo reikalavimas. Koks šiuo aspektu būtų Jėzaus Kristaus evangelijos vaidmuo? Evangelija būtų didžioji sutaikintoja. Apaštalas Jonas savo pirmame laiške rašo: „Rašau jums, jaunuoliai“, o vėliau – „Rašau jums, tėvai“. Kitaip tariant, jis kreipiasi ir į jaunuosius aktyvistus, ir į senuosius, prityrusius sergėtojus. Jonas rašo: „Mes iš to pažinome meilę, kad jis už mus paguldė savo gyvybę. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Bet jei kas turėtų pasaulio turtų ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį užrakintų jam savo širdį, tai kaip jame pasiliks Dievo meilė? Vaikeliai, nemylėkite žodžiu ar liežuviu, bet darbu ir tiesa. Tuo mes pažinsime, jog esame iš tiesos.“ (1 Jono 3,16-19).


Dienos malda

Tėve, kai kas nors nesutinka su mano nuomone, padėk man tą žmogų mylėti ne vien žodžiais, bet ir veiksmais, su visa apglėbiančia meile, būdinga Tavo Sūnui Jėzui Kristui.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Veiksni meilė

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.