Kliaukitės Juo


Patariu jums paklusti Šv. Dvasios pamokymams, pasiduoti Jos vedimui. Ji pasakys, kur eiti ir ką veikti. Gyvendami Dvasia, ne visuomet pasiduosite kūno geismams – tam, kas nedera, ką skatina daryti netikusi prigimtis. Galatams 5,16 (TLB)

 


Gyventi Dvasia – nemenkas iššūkis ir įkvėpimas, nes apjungia veiklą ir poilsį. Gyventi reiškia daryti viską: ir judėti, ir ilsėtis. Kiti Biblijos vertimai sako „vaikščiokite Dvasia“. Vaikščiojimas reiškia ėjimą, judėjimą, pažangą ir kryptį. Nuodėmė nebeturės jums galios, jei leisite Šv. Dvasiai per jus gyventi Kristaus gyvenimą. O tai yra gyvenimas tikėjimu, pasikliaunant Dievu ir priklausant nuo Jo.

Jei tik akis nukreipsime į savo išteklius, savo jėgas ar gebėjimus, kaip tai padarė Petras eidamas vandeniu, mes susikirsime. Vienas pats krikščioniško gyvenimo nepagyvensi – jį gyventi reikia kartu su Šv. Dvasia, kuri reiškiasi per žmogų. Gyvenimas dėl Kristaus yra kasdienė praktika, nuolatos kliaunantis Dievo Dvasia. Mes turime tikėti Jo ištikimybe.


Dienos malda

Viešpatie, kaip dažnai aš vaikštau vienas pats, užuot vaikščiojęs Tavo Dvasioje. Vesk mane per šią dieną. Meldžiu šito Jėzaus vardu.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Kliaukitės Juo

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.