Išmintis suvokti


Būk tikras, aš esu su tavimi! Globosiu tave, kad ir kur eitum... Pradžios 28,15

 


Kai Jėzus ištarė paguodos žodžius Evangelijos pagal Joną 14 skyriuje, užbaigdamas sakiniu „Kur aš einu, jūs žinote kelią“ (Jn 14,4), Tomas Jo paklausė: „Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią?“ Jėzus į šį klausimą pateikia atsakymą su amžinybės gaida. Tas atsakymas – labai paprastas ir tuo pačiu labai gilus. Iš pažiūros toks tiesus ir aiškus, o vis dėlto didieji teologai lig šiol iki galo neįmena jo gelmių. Tas atsakymas skamba taip: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn 14,6).

Vienas sakinys akimirksniu nutildo Tomo klausimus, mokinių širdis užlieja ramybė ir tikrumas. Su valdžia ir jėga Dievo Sūnaus lūpose nuskambėjęs vienas sakinys turėjo stebuklingą galią paguosti, numalšinti kančią, suteikti išminties tiems, kurie troško supratimo, ir duoti postūmį didžiajam krikščionybės judėjimui.


Dienos malda

Viešpatie, man didelė paguoda žinoti, kad Tu visuomet esi su manimi.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Išmintis suvokti

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.