Prasmės ir tikslo ieškojimai


[...] raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Romiečiams 12,1

 


Knygoje „Ilgesio amžius“ (angl. „The Age of Longing“) skaitome apie vieną amerikietę, kuri Paryžiuje ištekėjo už radikalių pažiūrų revoliucionieriaus. Tikėjimo ji atsisakė dar studijuodama Amerikos universitete – numojo ranka į religiją ir visa, ko tėvai buvo ją mokę. Kai jos paklausė, kodėl ji ištekėjo už būtent to žmogaus, moteris atsakė: „Jis buvo pirmas mano sutiktas žmogus, kuris taip karštai tikėjo savo idėjomis, jog buvo pasirengęs dėl jų net mirti. Ir nors mano pažiūros nėra tokios radikalios kaip jo, labai susižavėjau žmogumi, kuris taip karštai įtikėjo savo tikslu.“ Jaunuoliai šiandien ieško prasmės, kilnaus tikslo, kas juos motyvuotų. Jie neieško lengvų ir paprastų sprendimų.

Kartą vienas studentas Maskvos universitete vienam iš mano kolegų pasakė: „Jūs, krikščionys, sakote, kad laimėsite pasaulį. Tačiau mes per penkiasdešimt metų nuveikėme daugiau, nei jūs per du tūkstančius. Ar žinote kodėl? Todėl, kad jūs neatsidavę savo tikslui, o mes – atsidavę. Laimėsime mes, pamatysit!“


Dienos malda

Perkratau savo atsidavimą Tau, Jėzau, mano Viešpatie ir Gelbėtojau, ir man gėda – Tu dėl manęs paaukojai viską. Padėk man išlikti karštai atsidavusiu Tau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Prasmės ir tikslo ieškojimai

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.