Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Išminties pradžia


Jo [Dievo] dėka ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo iš Dievo kylančia išmintimi... 1 Korintiečiams 1,30

Esu įsitikinęs, kad žmogui svarbu baigti mokslus, verta siekti išsilavinimo, tačiau nevalia jo paversti savo dievaičiu. Johnas Dewey‘is išs...


Gyvenimą keičianti jėga


Juk Kristus numirė ir atgijo, kad būtų mūsų Viešpats tiek mums gyviems esant, tiek mums numirus. Romiečiams 14,9 (TLB)

Biblija ne kartą pabrėžia ir užtvirtina faktą apie Kristaus kūnišką prisikėlimą. ...


Sielos skurdas


Deja, mano tauta paika! Manęs jie nepažįsta! Jeremijo 4,22

Koks apgailėtinas žmogus, kurio reikmė tiesiog akis kitiems bado, bet pats jis to nepastebi. Ar prisimenate Samsoną? Stovėdamas Soreko slėn...


Neužtarnauta pagalba iš Dievo


Jūs juk esate išgelbėti malone... Efeziečiams 2,8

Malonė – tai neužtarnauta pagalba iš Dievo, nepelnyta Dievo paslauga žmogui. Vien Naujajame Testamente šį žodį sutinkame daugiau kaip 170 k...


Naujas pasaulis


Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. 1 Korintiečiams 2,9

Priešpaskutiniame Biblijos skyriuje skaitome tokius žodžius: „Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išn...


Amžinas faktas


Kas tiki [Dievo] Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą... Jono 3,36

Šiandien krikščionybė lyginama su kitomis religijomis kaip niekad anksčiau. Kai kurie taip vadinami krikščionių lyderiai stengiasi prastumt...


Šv. Rašto vienovė


Šventosios Dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu. 2 Petro 1,21

Nors įkvėpti žmogų gali bet kuri Šv. Rašto ištrauka, vis dėlto labai naudinga išmanyti apie bendrą Biblijos struktūrą, suvokti jos vientisu...


Kristaus nusistatymas


Dievas juk davė mums ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir savitvardos (angl. k. čia „sveiko proto“, „blaivaus mąstymo“) dvasią. 2 Timotiejui 1,7

Labai daug kūno ir psichikos ligų žmogus įsivaro pats: pvz., skrandžio opos atsiranda dėl nuolatinio nervinimosi, širdies smūgis ištinka dė...


Serganti žmogaus siela


Sutvarkyk savo reikalus... 2 Karalių 20,1

Atmesdamas Dievo siūlomą išgelbėjimą, žmogus pasmerkia save žūčiai. Iš didelės savo meilės ir gailestingumo Viešpats siūlo žmogui išeitį – ...


Mylėkime vieni kitus


O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. 1 Jono 1,7

Kartą man parašė vienas vyriškis iš Šarlotės miesto (Š. Karolinos valst.). Savo laiške jis pasakojo, kad prieš mūsų evangelizacinį susirink...


Surinktas turinys