Vidinės permainos poreikis


Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai visa atsirado nauja. 2 Korintiečiams 5,17


Pasaulis skelbia, kad gyventojai turi būti padorūs, garbingi ir protingi. Tas tai teisybė. Didžios visuomenės narys turi pasižymėti tokiomis savybėmis. O štai norint būti Dievo karalystės nariu, reikalaujama vidinio pokyčio. Vienas komunistas, Londono Haid parke rėžęs ugningą kalbą, išvydęs valkatą sušuko: „Komunizmas suteiks tam žmogui naują kostiumą!“ Šalia stovėjęs krikščionis atsiliepė: „Taip, o Kristus suteiks kostiumui naują žmogų!“


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, ačiū už giluminę permainą, kurį įvyko many, kai priėmiau Tave.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Vidinės permainos poreikis

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.