Šventa institucija


Tad laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui. Romiečiams 14,19


Santuoka – šventa institucija. Ideali santuoka yra trijų asmenų – vyro, moters ir Dievo – sąjunga. Tai paverčia ją šventa. Tikėjimas Kristumi – svarbiausias iš visų principų, kuriant darnią šeimą, laimingus namus. Tautos jėga slypi tikėjime, kuriuo vadovaujasi tos tautos pavieniai asmenys ir šeimos.


Dienos malda

Viešpatie Jėzau, padėk mums mylėti vieniems kitus Tavo meile: kad mūsų namai, mūsų šeimos būtų tikras begalinės Tavo meilės šlovės atspindys.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Šventa institucija

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.