Neprilygstamasis Jėzus


Per Jėzų Kristų jūs turite gavę gyvenimą. Jis parodė mums Dievo paruoštą išgelbėjimo planą. Jis padarė mus priimtinus Dievo akivaizdoje. 1 Korintiečiams 1,30 (TLB)

 


Kuo toliau, tuo aiškiau matau ir suvokiu tokią tiesą: kad vieni žmonės kitiems daro tokią pat įtaką, kaip ir idėjos. Asmenybės galia iš tikro didelė. Pasukus galvą, galima prisiminti aibę pavyzdžių, bylojančių, kad asmenybė dažnai būna didesnė už idėją. Tokia yra, pvz., krikščionybė. Jos galia glūdi ne aiškiai apibrėžtoje etikoje ir ne krikščionių idėjose ar filosofijoje (nors krikščionybė turi savą filosofinių idėjų sistemą). Krikščionybės paslaptis glūdi Asmenyje, ir tas Asmuo yra Viešpats Jėzus Kristus. Žmonėms pavyksta rasti kitas filosofines ir etines sistemas, tačiau nepavyksta rasti kito Jėzaus Kristaus. Žmonijos istorijoje Jėzus neturi sau lygių.


Dienos malda

Kai pasakoju kitiems apie Tavo meilę, leisk man paslėpti savo asmenybę Tavojoje, Viešpatie Jėzau.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Neprilygstamasis Jėzus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.