Pagrindinis atsakymas ir sprendimas


Mylėk Viešpatį, savo Dievą [...] Mylėk savo artimą... Mato 22,37-39

 


Štai pagrindinis atsakymas ir visų pasaulio bėdų sprendimas – mylėti Dievą ir savo artimą. Toks mokymas nėra pasenęs, jis net labai aktualus šiandien. Tai vienintelis metodas, kuris galėtų padėti išspręsti pasaulio bėdas – tiek asmenines, tiek visuomenines. Jei mylime Dievą visa savo širdimi, tai turėsime jėgų mylėti ir savo artimą. O tikra meilė pasireikš patarnavimu – ne vien giesmių giedojimu, bažnyčios lankymu ar malda, bet ir praktiniais darbais, įrodančiais mūsų meilę, paklūstant dangiškojo Tėvo valiai.


Dienos malda

Tikra meilė pareikalauja viso manęs. Viešpatie, paimk visa tai, kas giliai užslėpta ir kliudo man mylėti Tave ir savo artimą. Padėk man tvirtai ir nesispyriojant paklusti Tavo valiai.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Pagrindinis atsakymas ir sprendimas

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.