Investuokite savo talentus


Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių... Jokūbo 1,17


Dievas iš savo gailestingumo ir gerumo kiekvieną žmogų apdovanojo skirtingais talentais, dovanomis, sugebėjimais – ir jų nevalia pasitelkti savanaudiškais tikslais, vien savo naudai, bet reikia naudoti Dievo šlovei ir Jo karalystės statymui. Asmeninės mūsų savybės, mūsų sumanumas ir kiti konkretūs, tik mums būdingi gebėjimai ateina iš dosnių Dievo rankų. Jei naudojame juos tik savo tikslams pasiekti, esame savanaudžiai. Firmos darbuotojas ar jaunesnysis verslo partneris gerai daro, išmintingai elgiasi dirbdamas vyresniojo partnerio ar savininko naudai, jo šlovei. Savininkui pasipelnius, iš to naudos būna visai firmai. Būdami savo talentų prievaizdai, turėtume investuoti juos Dievo šlovei ir garbei. Jei bus pašlovintas Dievas, mes, Jo bendradarbiai, tikrai neliksime nepalaiminti. Mūsų balsai, mūsų tarnystė, mūsų gebėjimai visų pirma turi būti pasitelkti Dievo šlovei.


Dienos malda

Tėve, visa, ką turiu, yra atėję iš Tavo rankos. Suteik man išminties protingai pasitelkti tas dovanas, kaip esi numatęs, pagal Tavo valią.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org


Ką Biblija moko apie Investuokite savo talentus

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.