Jo Artumas mumyse


[...] ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, idant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės. Efeziečiams 3,19

 


Norint deramai įvertinti meno kūrinius, būtina turėti meninį skonį – o jis būna arba įgimtas, arba išlavintas. Tik labai nedaugelis žmonių pasižymi įgimtu spalvų, formų ir harmonijos pajautimu. Tokiems meilė menui kyla natūraliai. O žmogui, nepasižyminčiam meniniu skoniu, vaikščiojimas po galerijas atrodys labai nuobodus užsiėmimas. Panašiai yra ir su muzika – muzikinį skonį žmogus turi įgimtą arba turi išlavinti. Be muzikinio skonio, be jos grožio pajautimo žmogus gali ramiausiai prasnausti net ir pačią puikiausią simfoniją Metropoliteno operos teatre. Panašiai yra ir su Dievo dalykais. Kalbos apie Dievą erzins ir varys nuobodulį, jei jumyse nėra Dievo. Bažnyčia vargins, o Biblija bus nuobodi knyga, jei Šv. Dvasia neapšvies jūsų sielos savo Artumu. Nuostabu yra tai, kad Dievas viskuo pasirūpino iš anksto. Net jei mūsų širdys yra mirusios ir nejautrios dvasiniams dalykams, tai dar ne pabaiga. Galima šio to imtis, kad padėtis pasikeistų.


Dienos malda

Viešpatie, Visagali Dieve, kasdien ieškosiu Tavęs. Pripildyk mane Kristaus meile.

Iš DAY BY DAY WITH BILLY GRAHAM vertė R. Rušinskienė, ©1976 Billy Graham Evangelistic Association. Naudojama turint leidimą. Visos teisės saugomos. www.billygraham.org Įgarsinta UAB „Intelektika“ balso sintezatoriumi.


Ką Biblija moko apie Jo Artumas mumyse

Ieškau Dievo

Užsisakykite šiuos skaitinius į savo el.paštą - nemokamai.