Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Laukimas, gimdantis ilgesį


[...] siekite to, kas aukštybėse [dangiškų turtų ir džiaugsmo]. Kolosiečiams 3,1 (TLB)

Ar jums kada nors yra tekę kuriam laikui išsiskirti su mylimu žmogumi? Su mylimąja ar mylimuoju nesimatyti kokius tris ar keturis mėnesius?...


Paguoda mūsų liūdesy


Tebūna pašlovintas Dievas [...] gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte. 2 Korintiečiams 1,3-4 (TLB)

Biblija moko, kad mums užteks jėgų ištverti netektis. Psalmių autorius sako: „Ašaros gali lietis visą naktį, bet džiaugsmas ateina su aušra...


Atsidavę visa širdimi


Nedorėliai [atmetantys mane] – kaip jūra, pašiaušta audros. [...] „Nedorėliai neras ramybės!“ – sako mano Dievas. Izaijo 57,20-21

Tikėjimas turi kojas. Esu girdėjęs pasakojimą apie vyruką, kuris prieš daugelį metų karučiu važinėjo per įtemptą lyną virš Niagaros kriokli...


Žvelkite giliau


Atmerk man akis, kad tavo Žodyje pamatyčiau nuostabius dalykus. Psalmynas 119, 18 (TLB)

Yra žmonių, kurie dvejoja, kad Biblija yra tikras Dievo Žodis. Tokiems dažniausiai labai sunku Dievui priskirti tai, ką sugeba atlikti paty...


Geri laiko prievaizdai


[...] gerai naudojantys laiką... Efeziečiams 5,16

Mes esame savo laiko prievaizdai. Mes patys jį planuojame ir galvojame, kaip panaudosim. Dievas kiekvienam iš mūsų skyrė atkarpėlę amžinybė...


Kas Jis?


Štai jie atmetė VIEŠPATIES žodį... Jeremijo 8,9

Apaštalas Paulius kartą uždavė tokį klausimą: „Kas tu esi, Viešpatie?“ Atsakymą į šitą klausimą turime atrasti kiekvienas asmeniškai. Pats ...


Tikėkite Šventąja Dvasia


Aš tam išaukštinau tave, kad per tave parodyčiau savo galybę... Romiečiams 9,17

Valteris Naitas (Walter Knight) pasakoja apie berniuką, vardu Džimas. Vaikas buvo neseniai įtikėjęs Kristų ir paklausė savo tėvo: „Tėti, ka...


Dievo išmintis


Pavesk VIEŠPAČIUI savo kelią, pasitikėk juo, ir jis tau padės. Psalmynas 37, 5

Žinoti Dievo valią – aukščiausia išmintis. Kai pasiliekame Dievo valioje, nelieka religijai būdingo apsimestinumo, o mūsų tarnystė Dievui u...


Meskite savo rūpesčius


Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai ir esame! 1 Jono 3,1

Kaip Dievo vaikai esame visiškai nuo Jo priklausomi. Biblija sako: „Kaip tėvas gailisi vaikų, taip VIEŠPATS gailisi pagarbiai jo bijančiųjų...


Dievo meilė yra akivaizdi


Dievo meilė pasireiškė mums... 1 Jono 4,9

Pastebėkite Dievo meilę. Biblija moko, kad Dievas yra meilė. Mes buvome nusidėjėliai, svetimi Dievui. Mes buvome Dievo priešai, sukilę prie...


Surinktas turinys