Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Gyvenimas yra amžinas


Su amžinojo gyvenimo viltimi – jį tiesakalbis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus. Laiškas Titui 1,2

Gyvenimas yra šlovinga galimybė tapti vertu amžinybės. Jei mums tai nepavyktų, nors ir turėtumėme didelių pasisekimų daugelyje kitų sričių,...


Veikia, kad įvyktų gera


Be to, mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gera, būtent Jo tikslu pašauktiesiems... Romiečiams 8,28

Ar mes turėtume Fanės Krosbi dainas, jei ji nebūtų patyrusi kančios dėl prarasto regėjimo? Ar būtų Džordžas Matesonas padovanojęs pasauliui...


Dievas gali panaudoti viską, ką tik nori


Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. Filipiečiams 1,21

Helena Keler, laikoma klasikiniu nepasiduodančio neįgaliojo pavyzdžiu, yra pasakiusi: „Dėkoju Dievui už savo negalias, nes per jas aš atrad...


Protingai išnaudokite laiką


Ir kas gi jūsų gyvybė? Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Jokūbo 4,14

Dievo niekas nestebina. Viskas aplink vyksta pagal Jo sumanymą. Viešpats nori, kad ir jūs dalyvautumėte to sumanymo įgyvendinime. Velnias š...


Pasakokite kitiems apie tai, ką Dievas padarė


Tada aš skelbsiu tavo vardą broliams ir seserims... Psalmynas 22,23

Šalia jūsų tikrai yra žmonių, kuriems reikia gaivinančios Kristaus jėgos. Tikriausiai jau galite nurodyti tų žmonių vardus, ar ne? Patarčia...


Jėzus – mūsų guodėjas


O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus [...] pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos... 2 Tesalonikiečiams 2,16

Kristus yra mūsų paguoda sielvarte. ...


Šeimos vaidmuo


Laimink mane ir mano šeimą per amžius! 2 Samuelio 7,29 (TLB pažodinis vert.)

Po religinės įtakos antrą pagal svarbą vaidmenį visuomenėje atlieka šeima. Gera būtų, jei visos šeimos būtų krikščioniškos, tačiau žinome, ...


Kančia nėra beprasmė


Mes todėl ir triūsiame bei kenčiame panieką, nes pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas. 1 Timotiejui 4,10 (K. Burbulio vert.)

...


Nepaleisti iš akių Jėzaus


Nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Luko 2,45

Norom nenorom turime pripažinti, kad vaidai ir kivirčai prasiskverbė į bažnyčios gyvenimą. Tiesa, Bažnyčia ir turi būti kovinga, tačiau jos...


Dvasinių poreikių patenkinimas


Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones... Mato 28,19

Krikščioniškosios misijos yra unikalios agresyviai plintančių judėjimų fone. Krikščionybė tyriausia savo forma negalanda kirvių ir kalavijų...


Surinktas turinys