Geriau supraskite Šventąjį Raštą ir sužinokite, kaip jį taikyti kasdieniniame gyvenime!

Poreikio suvokimas


Kvailys savo širdyje sako: „Dievo nėra!“ Tokie sugedę, jie šlykščiai elgiasi. Psalmynas 53,2

Esame lyg ta skruzdėlė ant dulkių gumulėlio kosmose. Įgyjame daktaro laipsnį ir išdidžiai vaikštinėdami scenoje postringaujame: „Ar Dievas ...


Dievo buvimo apraiškos gamtoje


Savo didingumu apdengei dangaus aukštybes. Psalmynas 8,2

Pro mikroskopą galime pamatyti visai kitą, plika akimi neįžiūrimą pasaulį, pasižymintį savita tvarka. Pvz., net ir mažiausia snaigė sudaryt...


Dievas, ramybės ir taikos sergėtojas


Nesvyruojantiems duodi ramybę ir teiki gerovę, nes jie tavimi pasitiki. Izaijo 26,3

Kiekvienas turime ego, savąjį „aš“. Tačiau tai nereiškia, kad turime būti egoistai, kažkaip save sureikšminti, dievinti, galvoti vien apie ...


Nuolatos budėkite


Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. 1 Petro 5,8

Lankydamasis vienoje Havajų ligoninėje, aš dar kartą perskaičiau apie tragiškus Perl Harboro įvykius, kai buvo subombarduota JAV flotilė. T...


Kvestionavimas


Leisk man vėl džiaugtis tavo išganymu, tepalaiko mane nori dvasia. Psalmynas 51,14

Nieko keisto, kad jaunas žmogus kartais nuklysta nuo to, ko buvo mokytas. Tam gali būti aibė priežasčių. Matyt, kažkas priverčia netikėjimu...


Skolos našta


[...] kuris atidavė save už mūsų nuodėmes... Galatams 1,4

Kartą vienas pirklys iš Antverpeno karaliui Karoliui V paskolino nemažą pinigų sumą. Atėjus laikui grąžinti skolą, paaiškėjo, kad karalių i...


Dievas, mūsų pagalba


Bet aš esu lyg vešlus alyvmedis, augantis Dievo Namuose. Aš pasitikiu ištikimąja Dievo meile per amžių amžius. Psalmynas 52,10

Atsiverskite Šv. Raštą ir perskaitykite pasakojimus apie žmones, kurie vieni bedieviškoje aplinkoje, tačiau su gyvojo Dievo pagalba kalnus ...


Gyvybės stebuklas


Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina jo rankų darbą. Apie tai diena pasakoja dienai ir naktis duoda žinią nakčiai be jokio kalbesio ir be jokių žodžių. Negirdėti jų balso... Psalmynas 19,2-4

Visa gamta byloja apie Dievą. Ji pasakoja mums apie sumanaus Kūrėjo buvimą per tam tikrą egzistuojančią tvarką, grožį, tobulumą. ...


Dalijimosi džiaugsmas


Tad per jį visuomet atnašaukime [...] jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Hebrajams 13,15

Jėzus žinojo, kad vienas sunkiausių išmėginimų, bylojančių apie mūsų atsidavimą Dievui, yra mūsų noras dalytis su aplinkiniais. Jei nejauči...


Jis - gyvas!


[...] aš gyvenu ir jūs gyvensite. Jono 14,19

Kristaus prisikėlimas yra svarbiausia asmeninio krikščionio tikėjimo grandis. Evangelijos žinia atskleidžia tą gyvybiškai svarbią sąsają ti...


Surinktas turinys